Ana içeriğe geç

Num# - kod ve grafik fonksiyonu

Num#(), bir metin dizesini sayısal bir değer olarak yorumlar, yani ikinci parametrede belirtilen biçimi kullanarak giriş dizesini bir sayıya dönüştürür. İkinci parametre atlanırsa, veri yükleme komut dosyasında ayarlanan ondalık ve binlik ayırıcıları kullanır. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Söz Dizimi:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Dönüş verileri türü: dual

Num#() fonksiyonu hem dize hem de sayı değeri içeren bir ikili değer döndürür. Fonksiyon, giriş ifadesinin metin gösterimini alır ve bir sayı oluşturur. Sayının biçimini değiştirmez: Çıktı, girişle aynı şekilde biçimlendirilir.

Bağımsız Değişkenler:   

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

İlk parametrede kullanılan sayı biçimini belirten dize. Atlanırsa veri yükleme kod dosyasında ayarlanan ondalık ve binlik ayırıcılar kullanılır.

dec_sep

Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlanırsa veri kod dosyasında ayarlanan DecimalSep değişkeninin değeri kullanılır.

thou_sep

Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlanırsa, veri kod dosyasında ayarlanan ThousandSep değişkeninin değeri kullanılır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!