Ana içeriğe geç

RangeXNPV - kod fonksiyonu

RangeXNPV(), dönemsel olması gerekmeyen nakit akışlarının planı için net mevcut değerini döndürür. Sonuç, para için varsayılan sayı biçimine sahiptir. Bir dizi dönemsel nakit akışı için net mevcut değeri hesaplamak için, RangeNPV fonksiyonunu kullanın.

Söz Dizimi:  

RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
discount_rate Dönem başına faiz oranı.
values Tarihler halinde ödeme planına karşılık gelen bir nakit akışı veya bir dizi nakit akışı. Her bir değer, üçüncü bir isteğe bağlı parametresi bulunan kayıtlar arası fonksiyonun döndürdüğü tek bir değer ya da bir değer aralığı olabilir. Değerler serisi en az bir pozitif ve bir negatif değer içermelidir.
dates Nakit akışı ödemelerine karşılık gelen bir ödeme tarihi veya ödeme tarihleri planı.

Sınırlamalar:  

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Tüm ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak iskonto uygulanır.

Örnek tablo
Örnekler Sonuçlar

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

80,25 döndürür

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen RangeXNPV değerlerini gösterir.
RangeID RangeXNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!