Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Insight Advisor ve iş mantığı nedir?

Insight Advisor, Qlik Sense özelliklerinden oluşan bir settir. Insight Advisor, veri modelinizi oluşturmanıza, görselleştirmeler oluşturmanıza ve verileri analiz etmenize yardımcı olur. İş mantığı Insight Advisor uygulamasının verilerinizi yorumlamasına yardım eder.

Insight Advisor

Insight Advisor, aşağıdaki Qlik Sense özelliklerinden oluşur:

 • Insight Advisor aramaya dayalı analizi: Aramaya dayalı analiz, bir uygulamanın Analiz sekmesindeki Insights'ta mevcuttur. Aramaya dayalı analiz, doğal dil aramalarına veya alan ve ana öğe seçimlerine göre görselleştirmeler oluşturur. Insight Advisor aramaya dayalı analizi aynı zamanda potansiyel ilgi alanlarına yönelik grafikler de oluşturabilir.

 • Insight Advisor Chat: Insight Advisor Chat, konuşmaya dayalı analiz için sohbet tabanlı bir arayüzdür. Insight Advisor Chat hub'dan erişiminiz olan uygulamalara doğal dil aramaları yapmanızı sağlar. Insight Advisor Chat ilgili görselleştirmeleri döndürür.

 • Associative insights: Associative insights, kör noktaları ve gözden kaçırmış olabileceğiniz ilişkileri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Associative insights, seçimlerinizin katkılarını ve hariç tutulan değerleri hesaplamalarınızla karşılaştırır.

 • Grafik önerileri: Grafik önerileri, bir sayfayı düzenlerken veri alanları seçmenizi sağlar ve Qlik Sense uygulamasının boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirme türleri seçmesine izin verir. Önerilen grafik, yaptığınız değişikliklere göre kendi kendini ayarlar. Önerilen bir görselleştirmeyi odaklanmış bir dizi özellik ile özelleştirebilirsiniz.

 • Önerilen ilişkilendirmeler: Insight Advisor, Veri yöneticisindeki İlişkilendirmeler görünümünde, veri tablolarınız arasında ilişkilendirmeler önerebilir. Recommended associations paneli bu önerileri görüntüleyip uygulamanıza olanak sağlar.

Bu eğitimde, aramaya dayalı analizi iş mantığı ile geliştirmeye odaklanılacaktır.

Insight Advisor aramaya dayalı analizi

Insight Advisor aramaya dayalı analizi, bir uygulamada Analiz sekmesindeki İçgörüler bölümünden kullanılabilir. İçgörüler'de, "2020'de çalışan"a göre kârlar" gibi doğal dil aramaları girersiniz. Ayrıca belirli veri varlıklarını da seçebilirsiniz. Insight Advisor daha sonra grafikler oluşturur veya uygulamada eşleşen grafikleri bulur. Uygulama oluşturuyorsanız, Insight Advisor aramaya dayalı analizi, cevaplanmasını istediğiniz sorulara göre uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur. Bir uygulama kullanıyorsanız, Insight Advisor sorunuzu cevaplamak için doğru görselleştirmeyi uygulamada bulmanıza yardımcı olur veya sizin için oluşturur.

Örneğin, her çalışanın getirdiği kârı gösteren bazı görselleştirmeleri görmek istiyorsunuz. Qlik Sense içinden eğitim uygulamasını açın. Insights'ta show profit by employee'yi arayın. Insight Advisor sonuçları oluşturur.

Show profit by employee için sonuçlar

'çalışana göre kârı göster' için içgörü sonuçları.

EmployeeID'ye göre toplam Gross Profit'i ve bazı ek sonuçları gösteren bir eşleşen sonucunuz var. Bu grafikleri uygulamamızda sayfalara ekleyebilirsiniz.

Bu sonuçlar aradığımız bilgilerle eşleşirken, seçilen alanlar da iyileştirilebilir. Insight Advisor, veri modelinden employee için uygun bir alan seçmeye çalışırken EmployeeID'yi seçti. Bununla birlikte EmployeeName alanı analizde daha yararlıdır. Grafikteki toplam Gross Profit de tüm zamanlar içindir. Bu yanlış olmasa da, varsayılan olarak daha yeni verileri görmek isteyebilirsiniz.

Insight properties bölümünden, Insight Advisor uygulamasına EmployeeName'i tercih ettiğinizi o boyutu seçerek bildirebilirsiniz.Bu emsaller, kullanıcı bazında öğrenilir. Ancak bir uygulama geliştiricisi, Insight Advisor uygulamasına veri modelini tam olarak nasıl yorumlayacağını ve içindeki alanları nasıl kullanacağını gösteren bir model oluşturabilir. Bu mantıksal model Insight Advisor tarafından, uygulamayı kullanan tüm kullanıcılar için kullanılır. Bunu iş mantığını kullanarak yapabilirsiniz.

İş mantığı

İş mantığı, veri hazırlama işleminin isteğe bağlı bir parçası olarak, veri modelinizi yorumlamak için bazı Insight Advisor özellikleri tarafından kullanılan mantıksal modeli tanımlar. İş mantığı iki ana özellikten oluşur:

 • Logical model: Görselleştirmeler oluştururken kullanılan uygulamanın veri modeli.

 • Vocabulary: Doğal dil sorguları için alternatif terimler.

Insight Advisor aşağıdaki Insight Advisor özelliklerinde iş mantığını kullanır:

 • Insight Advisor aramaya dayalı analizi

 • Insight Advisor Chat

 • Associative insights

Mantıksal model

Mantıksal model, Insight Advisor uygulamasının görselleştirme oluştururken kullandığı kavramsal modeldir. Bir uygulamanın veri modelinden oluşturulur. Her uygulamanın tek bir mantıksal modeli vardır. Alanlar ve ana öğeler bu modelin temel bileşenleridir. Bunlar gruplar halinde düzenlenmiştir. Gruplar; alanlar veya ana öğeler arasındaki kavramsal bir ilişkilendirmeyi veya ilişkiyi belirtir. Bunları tanımladıktan sonra, diğer ilişkileri ve işleme davranışını belirtebilirsiniz. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • PackagesPaketler, ilgili gruplardan oluşan koleksiyonlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bu, aynı pakette bulunmayan grupların birlikte kullanılmasını engeller.
 • Hierarchies: Hierarchies, gruplar arasında detaylı analiz ilişkileri tanımlamanıza olanak sağlar.
 • Calendar periods: Calendar periods, Insight Advisor için varsayılan analiz dönemleri oluşturmanızı sağlar.
 • Behaviors: Behaviors, alanlar arasında tercih veya reddetme ilişkileri belirtmenize olanak sağlar. Ayrıca davranışlar, gerekli seçimleri ve varsayılan takvim dönemlerini de zorlayabilir.

Sözlük

İş mantığı sözlüğü, doğal dil sorgularının başarısının artırılmasına yardımcı olur. Bu, sorgularda kullanılabilecek ve veri modelinizde mevcut olmayan terimleri ve değerleri tanımlamanıza olanak sağlar. Belirli terimleri içeren sorgular için kullanılacak analiz türlerini de ayarlayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki eylemler için sözlükleri kullanabilirsiniz:

 • Alanlar, ana öğeler ve değerler için alternatif adlar ekleme.

  Örneğin, Income alanı için Earnings, Proceeds ve Revenue.

 • Kodlanmış değerler için adlar tanımlama.

  Örneğin, tıbbi sınıflandırma kodları için adlar.

 • Verilerde bulunmayan yaygın kullanılan kısa adlar ve kısaltmalar.

  Örneğin, year için yr veya number için num.

 • Belirli terimler veya sorgularla kullanılacak Insight Advisor analiz türünü tanımlama.

  Örneğin; bunu, bir sorgu bölgesel görünüm terimini içerdiğinde harita dağıtım analizi türü her zaman Insight Advisor tarafından kullanılacak şekilde ayarlama.