Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Hiyerarşilerinizi tanımlama

Sonraki adımda, mantıksal modelinize bir hiyerarşi ekleyeceksiniz. Hierarchies, isteğe bağlı iş mantığı özelliğidir. Gruplar arasında detaya inme ilişkileri tanımlamanıza olanak sağlar.

İş mantığını etkinleştirdiğinizde, Qlik Sense tarafından veri modelinizden bazı hiyerarşiler otomatik olarak oluşturulabilir. Hierarchies'e giderseniz, iş mantığının iki hiyerarşi yarattığını görebilirsiniz.

İş mantığındaki hiyerarşiler

Mantıksal modeldeki varsayılan hiyerarşiler.

Hiyerarşiler, analizde birbirlerini ayırmak için kullanılabilecek grupları belirtir. Örneğin, Qlik Sense tarafından oluşturulan iki hiyerarşi mantıksal modelimizdeki iki detaya inme ilişkisini doğru bir şekilde tanımlar:

  • Category alanlarındaki veriler, Products alanlarındaki verilere ayrılabilir.

  • Suppliers alanlarındaki veriler, Products alanlarındaki verilere ayrılabilir.

Insights'a gider ve CategoryName öğesini seçerseniz, Insight Advisor; CategoryName öğesini ProductName öğesine göre ayıran bir ağaç haritası içerir.

Insights grafiğinde Kategori ve Ürünler dökümü

Insight Advisor sonuçları.
İpucu notuHiyerarşiler, oluşturulan grafiklerde detaya inme seçimlerini etkinleştirmez. Bu, detaya inme boyutu ana öğeleri gerektirir. Örneğin, bir ülke seçildikten sonra şehirlerden detaya inen harita grafiklerini istiyorsanız, ilgili bir detaya inme boyutu ana öğesi oluşturmanız gerekir.

Neden hiyerarşileri tanımlamalı?

Hiyerarşiler, mantıksal modelinizdeki gruplar arasında detaya inme ilişkisi tanımlamanıza olanak tanır. Bu, Insight Advisor tarafından ağaç haritaları gibi verilerinizin dökümünü yapan analizler oluşturulmasına yardımcı olur. Hiyerarşiler, tercih edilen grupların detaya inme analizi için birlikte kullanılmasını da sağlar.

Veri modelinizde, ülke verileri ile şehir verileri arasında coğrafi bir hiyerarşi vardır. Insights'a gidip Country alanı için grafikler oluşturursanız, üretilen sonuçların hiçbiri City alanını kullanmaz. Bunu mantıksal modelimize yeni bir hiyerarşi ekleyerek çözebiliriz.

SalesCountry ve SalesCity için bir hiyerarşi tanımlama.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Hiyerarşi oluştur'a tıklayın.

  2. Name için Country-City girin.

  3. Available groups'tan SalesCountry'yi seçin ve > öğesine tıklayın.

  4. Available groups'tan SalesCity'yi seçin ve > öğesine tıklayın.

  5. Oluştur'a tıklayın.

Sonuçlar

Insights'a gidin. Varlık panelinden Country'yi seçin. Artık sum(Sales) by Country and City gösteren bir ağaç haritası da dahil olmak üzere City-Country hiyerarşisini yansıtan sonuçlarınız var.

Country için yeni Insight Advisor sonuç

Ülke seçmek için Insight Advisor sonuçları.