Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Özel bir mantıksal modeli etkinleştirme

Insight Advisor tarafından verilerinizin yorumlanma biçimini özelleştirmenin ilk adımı iş mantığı mantıksal modelini etkinleştirmektir.

Etkinleştirildikten sonra, Qlik Sense iş mantığı için veri modelinize dayalı bir mantıksal model oluşturur. Ardından bu mantıksal modeli özelleştirmeye başlayabilirsiniz.

İpucu notuİş mantığını devre dışı bırak/İş mantığını etkinleştir'i kullanarak mantıksal modeli açıp kapatabilirsiniz. Bu; sonuçları (model uygulanmadan) sonuçlara uygulanan modelle karşılaştırmak istediğinizde kullanışlıdır.
  1. Eğitim uygulamasında Prepare'e tıklayın.

  2. Business logic altında Logical model'ı seçin.

  3. Continue'ya tıklayın.

Sonuçlar

İş mantığı, veri modelinizi analiz edip otomatik olarak gruplar, hiyerarşiler ve davranışlar oluşturur. Overview yeni mantıksal modelinizle ilgili genel bir bakış sağlar.

Overview'da yeni mantıksal model

İlk ayarlarıyla iş mantığına genel bakış bölümü görüntülenir.

Qlik Sense, 14 alanı gizleyerek analize dahil edilmemesini sağlamıştır, dolayısıyla bunlar artık Insight Advisor içinde bulunmaz. Veri modelinden 9 grup oluşturulmuş, alakalı alanlar birbiriyle ilişkilendirilmiştir. 2 hiyerarşi tanımlanmış, detaylı analiz için gruplar bağlanmıştır. Analizlerde dönemleri sağlayan 3 takvim dönemi tanımlanmıştır.

Ardından varsayılan alanları ve grupları değiştirmekle başlayarak bu varsayılan mantıksal modeli düzenleyeceksiniz.