Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Seçme Deyimi Oluştur

Seçme Deyimi Oluştur diyalog penceresi, Kod Düzenle diyalog penceresinde araç bölmesinin Veri sayfasındaki Seç düğmesine tıklanarak açılır. Bu diyalog penceresi, önceden seçilmiş veri kaynağından yüklenecek tabloları ve alanları tanımlamak için kullanılır.

Diyalog penceresi üç gruptan oluşur. İlk grup veri kaynağı hakkında bilgi içerir.

Veri Kaynağı Geçerli ODBC/OLE DB veri kaynağının adı.
Veritabanı Aşağı açılan menü aracılığıyla kullanılabilir durumdaki veritabanları arasından seçim yapılabilir.
Sahip Veritabanı sahibi burada gösterilir. Aşağı açılan menü aracılığıyla kullanılabilir durumdaki sahipler arasından seçim yapılabilir.
Connect Bu düğmeye tıklandığında Veri Kaynağına Bağlan diyalog penceresi açılır.
Sürücü Geçerli anda kullanılan sürücüde desteklenen fonksiyonellikler hakkında bilgi içeren ODBC Sürücü Bilgileri veya ODBC Sürücü Bilgileri diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
Destek Veritabanı hakkında destek bilgilerini içeren diyalog penceresi açar. Bu bilgiler Qlik destek ile iletişime geçerken ve QlikView belgelerine ilişkin hata ya da sorunları bildirirken kullanılabilir.

İkinci grup, tabloları ve alanları seçmek için kullanılır.

Veritabanı Tabloları Bu liste kullanılabilir durumdaki veritabanı tablolarını gösterir. Seçmek için tablo adı üzerine tıklayın. Listede görünen tablo türleri soldaki onay kutuları aracılığıyla kontrol edilebilir (bkz. aşağıdaki açıklama).
Alanlar Bu liste, seçili tablodaki tüm kullanılabilir durumdaki alanları gösterir. select deyimine dahil edilecek bir veya daha fazla alanı listeden seçin. Alan adlarının tümünü bir defada seçmek için " * " kullanın. Alanların seçimi üçüncü grubun Kod sayfasında yansıtılır (bkz. aşağıdaki açıklama). Alanlar, veritabanından Orijinal Sıralama içinde veya aşağı açılır denetimde Metin Düzeni seçilerek alfabetik olarak sıralanabilir.
Anahtar Alanlar için Simgeyi Göster Bu alternatif işaretlendiğinde, kaynak veritabanında anahtar alan olarak tanımlanan alanlar, Alanlar listesinde bir anahtar simgesiyle gösterilir.
Tablolar Normal veritabanı tablolarının Veritabanı Tabloları listesinde görünmesi gerekiyorsa, bu onay kutusu seçilmelidir.
Görünümler Veritabanı görünümlerinin Veritabanı Tabloları listesinde görünmesi gerekiyorsa, bu onay kutusu seçilmelidir.
Eş Anlamlılar Veritabanı tablo eş anlamlılarının Veritabanı Tabloları listesinde görünmesi gerekiyorsa, bu onay kutusu seçilmelidir.
Sistem Tabloları Veritabanı sistem tablolarının Veritabanı Tabloları listesinde görünmesi gerekiyorsa, bu onay kutusu seçilmelidir.
Alias'lar Veritabanı tablo alias'larının Veritabanı Tabloları listesinde görünmesi gerekiyorsa, bu onay kutusu seçilmelidir.

Üçüncü grup, oluşturulmuş select deyimini ve seçilen tablo ve alanlar hakkında bilgileri gösterir. Bu grup aşağıdaki sayfaları içerir:

Kod

Kod sekmesi select deyimi için oluşturulacak kodu gösterir.

Sağ taraftaki üç radyo düğmesi kod içerisindeki select deyimini biçimlendirmesini kontrol eder.

Sütun select deyimini her alanın adı kod içerisinde ayrı bir satırda görünecek şekilde oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.
Satır Tüm select deyimini kod içerisinde tek bir satırda görünecek şekilde oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.
Yapılandırılmış select deyimini kod içerisinde yapılandırılmış satırlarda görünecek şekilde oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.
Öncelikli Yükleme Bu seçenek işaretliyse, select deyimi, select deyimini girdi olarak kullanan ve öncesinde gelen load deyimiyle oluşturulur. select deyiminde * kullanılsa bile, tüm alanlar load deyiminde listelenir.
Ekle Şu ana kadar oluşturulmuş olan select deyimini kaydetmek için bu düğmeye tıklayın. Yeni bir select deyiminin oluşturulması, içinde bulunulan diyalog penceresinden çıkılmadan başlatılır. Eski deyim net bölücü üzerindeki ön izleme bölmesinde görünür durumda olur. Bu aşama defalarca tekrarlanabilir.

Tablo

Tablo sekmesi seçilen veritabanı tablosu hakkında detaylı bilgi gösterir.

Daha Fazla... öğesi Tablo, Sütunlar ve Ön İzleme sayfalarının genişletilmiş görünümünü içeren ayrı boyutlandırılabilir bir diyalog penceresi açar.

Sütunlar

Sütunlar sekmesi geçerli tablonun seçilen sütunları (alanları) hakkında detaylı bilgi gösterir.

Ön İzleme

Ön İzleme sekmesi geçerli select deyimi tarafından oluşturulacak ilk satırların ön izlemesini gösterir.

Blob'lar

Blob'lar sekmesi, QlikView belgesi içindeki Blob'lar (İkili Büyük Nesneler) olarak adlandırılan öğelerden paket oluşturmayı mümkün kılar. Bu genellikle resim, metin dosyası veya benzeri bir öğe olup, veritabanı yönetim sistemi içerisinde tek bir varlık olarak saklanır. i simgesi alanın bir blob içerdiğini belirtir. Veritabanındaki blob'lar boyut (KB cinsinden) ve türüyle birlikte Blob Görüntüleyici içerisinde listelenir. Blob resim ise, listenin yanında ön izlenir. QlikView jpg, png, bmp, pdf ve rtf blob'larını destekler.

Bundle... düğmesi Bundle Oluştur diyalog penceresini açar.

Blob verisi için Anahtar Alanı Listeden yeniden boyutlandırılması gereken blob'u seçin.
Görüntüleri Küçült Blob'u yeniden boyutlandırmak için bu seçeneği etkinleştirin. Resmi sığdırmak üzere yeniden boyutlandırmak için Piksel Genişliği ve Piksel Yüksekliği öğelerini uygulayın.

Bu ayar en boy oranını ayarlamaz.

Bilgi notuBlob'lardan sadece ODBC kullanılarak paket oluşturulabilir.

Tablo ve alan seçimleri yapıldıktan sonra, QlikView kodunda imleç konumda oluşturulan select deyimleri eklemek için TAMAM öğesine tıklamak mümkün olacaktır. İptal düğmesine basılması değişiklikleri iptal edecektir.

ODBC sürücüsü genellikle bu diyalog penceresinde üretilebilecek olanlardan çok daha karmaşık select deyimlerini yorumlayabilir. Daha karmaşık select deyimi oluşturmanın alternatif yolu, bir sorgu aracı, örneğin Microsoft Query, kullanmak ve select deyimini orada grafiksel olarak oluşturmaktır. Bu işlem bittiğinde, select deyimini kopyalayın (Ctrl+C) ve QlikView kodu içerisine yapıştırın (Ctrl+V). (Microsoft Query içerisinde SQL düğmesine tıklayın.)

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com