Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kullanıcı Tercihleri: Genel

Kullanıcı tercihleri, kullanıcının çalışma şeklini ilgilendiren ve belge dosyasında değil, bilgisayarda saklanan ayarlardır.

Kullanıcı Tercihleri: Genel

 • Sistem Alanlarını Göster: Seçilirse, Sistem Alanları alan adlarının tüm listelemelerine varsayılan olarak dahil edilir.
 • Sistem Değişkenlerini Göster: Seçilirse, Sistem Değişkenleri değişkenlerin tüm listelemelerine varsayılan olarak dahil edilir.
 • Sesleri Kullan: QlikView'ün dahili ses efektlerini etkinleştirir.
 • Kullanılmayan Resim Formatlarını Kaldır: Sayfalarda ve sayfa nesnelerinde kullanılan bit eşlemler, kullanıma kapalı olsa da normalde belgede saklanır. Bunların otomatik olarak kaldırılması için bu alternatifi seçin.
 • Bağlanan Kullanıcı Kimlik Bilgilerini Karışık Şifrele: Bağlantı deyimi sihirbazının connect deyimlerini kullanıcı adını ve parolasını karışık şifrelemeyle maskelemesi gerekiyorsa bu alternatifi seçin.
 • QlikView Çıkana Kadar Oturum Açma Bilgilerini Hatırla: QlikView, oturum açma gerektiren QlikView belgesi için kullanıcı adı ve parolasını bir QlikView oturumu süresince ön belleğe alabilir. QlikView Çıkana Kadar Oturum Açma Bilgilerini Hatırlaseçimi kaldırılırsa, belgenin her yeniden açılmasında kullanıcıdan oturum açması istenir.
 • Yeniden Yükleme Sonrası İlerlemeyi Açık Tut Bu kutunun işaretlendiğinde, Kod Çalıştırma İlerlemesi diyalog penceresi kodun yeniden yüklenmesi beklendikten sonra açılır.
 • Yatay Kaydırma Çubuğu: Bu ayar açıksa, sayfa nesnelerinin uygulama penceresi içinde yatay olarak tam konumlandırılamadığı her seferinde sayfanın kenarı boyunca bir yatay kaydırma çubuğu görüntülenir.
 • Dikey Kaydırma Çubuğu: Yukarıdaki ayarda olduğu gibidir, ancak dikey yönle ilgilidir.
 • Pencereyi Belgelere Göre Yeniden Boyutlandır: Bu alternatif seçildiğinde, QlikView penceresinin boyutu belgenin boyutuna göre belirlenir; yani QlikView penceresinin boyutu belge kaydedildiği zamanki boyutudur.
 • Artık QVD Arabelleklerini Koru: Bu ayar, otomatik oluşturulmuş QVD dosyalarının, kendilerini oluşturan belgenin artık kullanılabilir durumda olmaması durumunda, kod yürütmesi sonrasında hemen temizlendiği normal aşamayı devre dışı bırakır. Bu ayar normalde seçilmemiş olarak bırakılmalıdır.
 • Her yazma işleminden sonra kod günlüğünü temizle: Performans nedenleriyle, kod günlük dosyası genellikle tek tek deyimler sonrasında sabit diske yazılmaz. Bu kutu seçildiğinde, kod günlük dosyası tek tek deyimler sonrasında sabit diske yazılır. Bu, kod yürütmesini günlük defteri aracılığıyla izlemek için başka programlar kullanılıyorsa, yararlı olabilir. Bununla birlikte, bu ayar kullanıldığında, kodun büyük sayılarda deyimler içerdiği durumlarda kod yürütme süresini önemli oranda artırabilir.
 • Diyalog Penceresinden Kod Çalıştırıldıktan Sonra Kod Penceresini Yeniden Açın: Kod Kod Düzenle diyalog penceresinde çalıştırılırsa ve bu onay kutusu işaretliyse, kod yürütmesi sonrasında diyalog penceresi yeniden açılır.
 • Yeni Belge Oluşturulurken Başlarken Sihirbazı'nı Göster: Tek bir Excel sayfasını temel alan yeni bir belge oluştururken adım adım rehberlik eden Başlarken Sihirbazı'nı açar.
 • Artık QVD Arabelleklerini Şimdi Temizle: Yukarıda Artık QVD Arabelleklerini Koru ayarıyla saklanan sahipsiz QVD arabelleklerini manuel olarak temizlemek için bu düğmeye tıklayın.
 • En Son Kullanılmış Dosyalar: Bu grup, Dosya menüsünde ve Başlangıç Sayfası'nda en son açılmış QlikView dosyalarının listesini kontrol etmek için kullanılır.
  • Menüde altında, Dosya menüsünde listelenen en son kullanılmış dosyaların sayısı değiştirilebilir. Varsayılan 8'dır.
  • Başlangıç Sayfasında altında, Başlangıç Sayfası'nda listelenen en son kullanılmış dosyaların sayısı değiştirilebilir. Varsayılan 64'dır.

   Bu değişiklikler yeniden başlatma sonrasında etkin olur.
  • Alternatif Menüde Tam Yolu Göster öğesi seçiliyse, Dosya menüsü son kullanılan dosyaların listesindeki tam yolları göstermek için gerektiği kadar genişletilir.
  • URL'leri Kaldır düğmesine tıklanıldığında, en son kullanılmış dosyalar listesinden URL'ler kaldırılır.

 • Günlük Kaydı Dosyası Kodlaması: Bu grupta, günlük dosyası için karakter kümesi ayarlanabilir. Varsayılan ayar, ANSI'dir, bununla birlikte Unicode seçeneğini de seçilebilir.
 • Seçim Görünüşü:
  • Tercih Edilen Seçim Stili
   Varsayılan seçim stilini ayarlar. QlikView, liste kutuları ve çoklu kutularda verileri sunmanın ve seçimler yapmanın bir dizi farklı yolun destekler. QlikView Klasik, Köşe Etiketi, LED ve Led Onay Kutuları stillerinin tümü, seçilen, olası ve hariç değerleri göstermek için renk kodlaması kullanır. Windows Onay Kutuları stili ve LED Onay Kutuları stili, her değerde bir onay kutusu olacak şekilde standart Windows arayüzünü taklit eder. Bu varsayılan değer, belirli bir belge için karşılık gelen ayar ile geçersiz kılınabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde tanımlandığı şekliyle). QlikView Server'da belgelerle çalışırken belirli makro tetikleyicilerin davranışlarına ilişkin sınırlamalar vardır.

  • Tercih Edilen Seçim Rengi Şeması
   Varsayılan renk şemasını ayarlar. Renge dayalı seçim stilleri kullanılırken, kullanılabilir durumda bir dizi farklı renk düzeni vardır. Renk düzeni (seçilen için yeşil, kilitli için mavi, vb.) değiştirilemez, ancak ton ve yoğunluk değişiklikleri mümkündür. Bu varsayılan değer, belirli bir belge için karşılık gelen ayar ile geçersiz kılınabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde tanımlandığı şekliyle).


 • Arayüz Dilini Değiştir: Arayüz Dilini Seç diyalog penceresini açmak için düğmeye basın. Bu diyalog penceresinde, bilgisayarda kullanılabilir olan QlikView'ın tüm dil sürümleri listelenecektir (Yükleme sırasında çeşitli dil sürümleri .dll dosyaları olarak dahil edilir). Desteklenen dillerin tam listesini görüntülemek için bkz. Desteklenen diller. Yeni bir dil seçtikten sonra, değişikliklerin uygulanması için QlikView yeniden başlatılmalıdır. Uygun yardım dosyalarının bilgisayarda bulunması kaydıyla, değişiklik hem program kullanıcı arayüzü dilini hem de çevrimiçi yardım dilini etkiler.

  Arayüz dili, settings.ini konumunda bulunan settings.ini dosyası düzenlenerek de değiştirilebilir.. InterfaceLanguage ayarını düzenleyin ve desteklenen bir dile ayarlayın.
 • Seçim İmi Açılan Penceresi Zaman Aşımı: Seçim imi pencerelerinin belirli bir saniye sonra otomatik olarak kapanması için bu alternatif seçimi seçin ve bir zaman gecikmesi girin.
 • Düzende WebView'u Kullan: Belge düzenini bir AJAX sayfası olarak görüntülemek için QlikView'daki dahili web tarayıcısını kullanan WebView modunu açar ve kapatır.
 • Arama Ayarları: Bu grupta, detaylı arama modu ayarları yapılır.

  • Hariç Tutulan Değerleri Aramaya Dahil Et
   Metin aramasını yorumlamanın iki yolu vardır: isteğe bağlı değerler arasında arama yapılabilir veya tüm değerler arasında arama yapılabilir; yani hariç tutulan değerler aramaya dahil edilir. İkincisini yapmak için bu seçeneği etkinleştirin. Bu varsayılan değer, sayfa nesnesi seviyesinde geçersiz kılınabilir.

  • Tercih Edilen Arama Modu
   Liste kutularında, çoklu kutularda vb. metin araması için varsayılan arama modu, bu aşağı açılan menüde ayarlanabilir. Varsayılan, yalnızca kullanıcı doğrudan yazmaya başladığında ve aramayı başlatmak için menü seçeneklerini veya klavye kısayollarını kullanmadığında geçerlidir. Sayfa nesnesi seviyesinde farklı bir ayar seçilerek, bu ayar geçersiz kılınabilir.

  • Öncekini Kullan
   Son tamamlanan aramanın arama modu kullanılır.

  • Joker Karakter Aramasını Kullan
   İlk arama metni, joker karakter aramasını gerçekleştirmek için aralarında imlecin bulunduğu iki joker karakterdir.

  • Normal Arama Kullan
   Arama metnine herhangi bir ilave karakter eklenmez. Joker karakterler olmadan, Normal Arama yapılır.

 • Geçerli Seçimler'deki Maks. Değerler: Geçerli seçimler diyalog penceresinde ve yazıcı çıktılarındaki seçim damgalarında gösterilecek tekil değerlerin maksimum sayısını belirleyin. Daha fazla değer seçildiğinde, bunlar ilgili alanın sadece "y'nin x değerleri" olarak belirlenir.
 • Çalışma küme sınırları %: Bu kontrol, bir uygulama tarafından kullanılabilen RAM'in minimum ve maksimum fiziksel miktarını ayarlar. Bu şekilde, uygulamanın fiziksel bellekten çıkarılıp çıkarılamayacağını kontrol etmek mümkündür. Bununla birlikte, işletim sisteminin işleme burada ayrılan miktarda belleği ayırabileceğine dair herhangi bir garanti yoktur.
  Çok yüksek değerlerin kullanılması bilgisayardaki diğer işlemlerin performansını düşürür; ancak, bilgisayar sadece QlikView için tahsis edildiyse, o zaman bu istenen bir işlemdir.
  Windows Sanal Bellek Yöneticisini çok iyi bilmiyorsanız, bu ayarları değiştirmeyin. Microsoft Windows belgelerinde çalışma kümeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
  Ayarlar şunlardır:
  • Düşük
   Uygulamaya/İşleme ayrılacak minimum bellek miktarını yüzde cinsinden ayarlar.
  • Yüksek
   Uygulamaya/işleme ayrılacak maksimum bellek miktarını yüzde cinsinden ayarlar.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com