Ana içeriğe geç

Num# - kod ve grafik fonksiyonu

Num#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde bir metin dizesini kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlı sayı biçiminde sayısal değere dönüştürür. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Num# bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format Sonuçta elde edilen tarih dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış sayı biçimi kullanılır.
dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.

Aşağıdaki örnekler, şu iki işletim sistemi ayarını kabul eder:

  • Sayı biçimi varsayılan ayarı 1: # ##0
  • Sayı biçimi varsayılan ayarı 2: #,##0

Example:  

Num#( A, '#.#', '.' , ',')
burada A=35.648,375

Örnek 1 sonuçları
Sonuçlar Ayar 1 Ayar 2
Dize:

35,648.375

35,648.375

Sayı:

35648.375

35648.375