Ga naar hoofdinhoud

Num# - script- en grafiekfunctie

Num#() converteert een teksttekenreeks naar een numerieke waarde in de getalnotatie die in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven. Aangepaste symbolen voor decimaalteken en scheidingstal voor duizendtallen zijn optionele parameters.

Syntaxis:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:   

Argumenten voor num#
Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende datumreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt de getalopmaak die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.
dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyDecimalSep die is ingesteld in het load-script.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyThousandSep die is ingesteld in het load-script.

In de voorbeelden verderop worden de volgende twee instellingen van het besturingssysteem verondersteld:

  • Standaardinstelling voor getalopmaak 1: # ##0
  • Standaardinstelling voor getalopmaak 2: #,##0

Voorbeeld:  

Num#( A, '#.#', '.' , ',')
waarbij A=35.648,375

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

35,648.375

35,648.375

Getal:

35648.375

35648.375

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com