Gå till huvudinnehåll

Num# - skript- och diagramfunktion

Num#() omvandlar en textsträng till ett numeriskt värde i det talformat som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Anpassade symboler för decimalavgränsare och tusentalsavgränsare är valbara parametrar.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Num#-argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det talformat som definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyDecimalSep som har angetts i laddningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyThousandSep som har angetts i laddningsskriptet.

Exemplen nedan förutsätter följande två operativsystemsinställningar:

  • Standardinställning för talformat 1: # ##0
  • Standardinställning för talformat 2: #,##0

Example:  

Num#( A, '#.#', '.' , ',')
där A=35 648,375

Resultat för exempel 1
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

35,648.375

35,648.375

Tal:

35648.375

35648.375