Ana içeriğe geç

Date# - kod ve grafik fonksiyonu

Date#, bir metin dizesini sağlanan tarih biçimi desenini veya atlanmışsa varsayılan tarih biçimi desenini uygulayarak sayısal tarihe dönüştürür.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Date# bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format Sonuçta elde edilen tarih dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış tarih biçimi kullanılır.

Example:  

Aşağıdaki örnek M/D/YYYY tarih biçimini kullanır. Tarih biçimi, veri kod dosyasının en üstünde SET DateFormat deyimi içinde belirtilir.

Bu örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Load *,

Num(Date#(StringDate)) as Date;

LOAD * INLINE [

StringDate

8/7/97

8/6/1997

];

 

Boyutlar olarak StringDate ve Date ile bir tablo oluşturursanız, sonuçlar şu şekilde olur:

Örnek 1 sonuçları
StringDate Date
8/7/97 35649
8/6/1997 35648