Gå till huvudinnehåll

Date# - skript- och diagramfunktion

Date# konverterar en textsträng till numeriska data genom att tillämpa det datumformatsmönster som tillhandahålls eller, om sådant inte finns, standardmönstret för datumformat.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Date#-argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det datumformat som definierats i operativsystemet.

Example:  

I följande exempel används datumformatet M/D/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet.

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det.

Load *,

Num(Date#(StringDate)) as Date;

LOAD * INLINE [

StringDate

8/7/97

8/6/1997

];

 

Om du skapar en tabell med StringDate och Date som dimensioner, blir resultaten så här:

Resultat för exempel 1
StringDate Date
8/7/97 35649
8/6/1997 35648