Ga naar hoofdinhoud

Date# - script- en grafiekfunctie

Date# converteert een teksttekenreeks naar een numerieke datum door het opgegeven patroon voor datumopmaak toe te passen of, indien dit wordt weggelaten, het standaard patroon voor datumopmaak.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Argumenten voor Date#
Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende datumreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt de datumnotatie die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.

Example:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van de datumopmaak M/D/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan het load-script voor gegevens.

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer dit uit.

Load *,

Num(Date#(StringDate)) as Date;

LOAD * INLINE [

StringDate

8/7/97

8/6/1997

];

 

Als u een tabel maakt met StringDate en Date als dimensies, zijn de resultaten als volgt:

Resultaten voorbeeld 1
StringDate Date
8/7/97 35649
8/6/1997 35648