Ana içeriğe geç

Hiyerarşi Parametreleri

Kaynak Parametreleri

 • Kimlik Alanı (NodeID): Düğüm kimliğini içeren alanın adı.
 • Üst Kimlik Alanı (ParentID): Ana düğümün düğüm kimliğini içeren alanın adı.
 • Ad Alanı (NodeName): Düğümün adını içeren alanın adı.

Hiyerarşi Parametreleri

 • Ana Adı (ParentName): Yeni ParentName alanının adı. İsteğe bağlı parametre.
 • Yol Adı (PathName): Kökten düğüme giden yolu içeren yeni Path alanının adı. İsteğe bağlı parametre.
 • Derinlik Adı (Depth): Hiyerarşideki düğümün derinliğini içeren yeni Depth alanını adlandırmak için kullanılan dize. İsteğe bağlı parametre.
 • Yol Kaynağı (PathSource): Düğüm yolunu oluşturmak için kullanılan düğümün adını içeren alanın adı. İsteğe bağlı parametre. Atlanırsa, NodeName kullanılır.
 • Yol Ayracı (PathDelimiter): Yeni Path alanında ayırıcı olarak kullanılan dize, örn. \. İsteğe bağlı parametre. Atlanırsa, '/' kullanılır.

Aittir Parametreleri

 • Üst Öğe Kimliği (AncestorID): Üst düğüm kimliğini içeren yeni ancestor id alanının adı.
 • Üst Öğe Adı (AncestorName): Üst düğüm adını içeren yeni ancestor alanının adı.
 • Derinlik Farkı Adı (DepthDiff): Üst düğüme göre hiyerarşide düğümün derinliğini içeren yeni DepthDiff alanının adı. İsteğe bağlı parametre.