Gå till huvudinnehåll

Hierarki - parametrar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Hierarki - parametrar

Källparametrar

 • ID-fält (NodeID): Namnet på det fält som innehåller nodens ID.
 • Modernods-ID-fält (ParentID): Namnet på det fält som innehåller modernodens nod-ID.
 • Namnfält (NodeName): Namnet på det fält som innehåller nodens namn.

Hierarki - parametrar

 • Modernodsnamn (ParentName): Namnet på det nya ParentName-fältet. Valfri parameter.
 • Sökvägsnamn (PathName): Namnet på det nya Path-fältet som innehåller sökvägen från roten till noden. Valfri parameter.
 • Djupnamn (Depth): Strängen som används för att namnge det nya fältet Depth som innehåller djupet på noden i hierarkin. Valfri parameter.
 • Sökvägskälla (PathSource): Namnet på det fält som innehåller namnet på den nod som används för att bygga nodens sökväg. Valfri parameter. Om den utelämnas används Fältnamn.
 • Sökvägsavgränsare (PathDelimiter): Strängen som används som avgränsare i det nya Path-fältet, t.ex. \. Valfri parameter. Om den utelämnas används ‘/’.

Hör till parametrar

 • Stamfaders-ID (AncestorID): Namnet på det nya ancestor id-fältet som innehåller ID för stamfadersnoden.
 • Stamfadersnamn (AncestorName): Namnet på det nya ancestor-fältet som innehåller namnet på stamfadersnoden.
 • Namn på skillnad i djup (DepthDiff): Namnet på det nya DepthDiff-fältet som innehåller djupet på noden i hierarkin i förhållande till stamfadersnoden. Valfri parameter.