Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Structuring an app using sheets

Sheets structure your ideas and purpose of your app. When you create an new app, it is good practice to first build a structure of empty sheets, where each sheet represents an idea or a goal. This gives a good overview of the app.

Overview

For example, you are creating an overview of your company's key metrics, sales, and margins by state, region, and product. Instead of having all this information in one place, you could structure it by having one sheet for each purpose.

Each sheet has a purpose and an idea of its own.

Three different sheets.

A sheet is where charts and tables for data visualization are placed. An app can include several sheets. The selections that you make affect visualizations regardless of which sheets they are on.

An example of a sheet with boxes on the left to select and filter out the data to be presented in the visualizations on the right.

Sheet with visualizations.

Creating a new sheet

You can create a new sheet from the app overview or from the sheet navigator.

Anteckning om tipsYou access the sheet navigator from the sheet view by clicking App objects in the toolbar.

Gör följande:

 1. From the app overview, click App objects to view the sheets.
 2. Click Create new or Create new sheet.
 3. Give your sheet a title and add a description.
 4. Click outside the text area to save the title and description.

A new sheet is created.

Ändra titeln och beskrivningen för ett ark

Ändra titeln och beskrivningen för dina ark. Du kan antingen använda en fast arkrubrik eller en dynamisk som baseras på ett uttryck.

 1. I app-översikten klickar du på Appobjekt för att visa arken.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn öppen, Rutnätsvy, klickar du på arkets titel och därefter på Redigera.
  • Om du har listvyn Listvy öppen klickar du på Redigera.
 3. Ange Rubrik och Beskrivning.
 4. Klicka utanför textområdet.
Dina ändringar sparas.
Anteckning om tips

Du kan också ändra ett arks titel genom att klicka på det i arkredigeraren.

I Avancerade alternativ kan du också ändra titel och beskrivning för ett ark i arkets egenskapspanel.

Använda en dynamisk arkrubrik

I Avancerade alternativ kan du också ange en dynamisk arkrubrik baserad på ett uttryck i egenskapen Rubrikuttryck i arkets egenskapspanel. Du kan använda vilket giltigt diagramuttryck som helst. Mer information finns i Använda uttryck i visualiseringar.

Om du anger en dynamisk arkrubrik används inte den fasta rubriken (Namn).

Creating dynamic sheet titles using expressions

Ange ett visningsvillkor för ett ark

I Visningsvillkor kan du ange ett villkor för om ett ark ska visas eller döljas i en app beroende på om ett uttryck utvärderas som sant eller falskt. Arket visas bara om uttrycket utvärderas som sant. Att ett ark döljs innebär inte att data döljs eller utesluts från appen.

Du kan till exempel skapa ett ark som bara är tillgängligt om vissa värden finns i dina data. Vanligtvis används en if-funktion. Mer information finns i if - skript- och diagramfunktion.

Setting a show condition for a sheet

Ändra arkminiatyr

I Avancerade alternativ kan du kan ersätta ett arks standardminiatyr för att göra det enklare att skilja på ark i appöversikten och i arknavigeraren. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

Tänk på följande:

 • Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, and .gif.
 • Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).
 • Du kan endast lägga till eller ändra en miniatyr för ett privat ark.
 1. I app-översikten klickar du på Appobjekt för att visa arken.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn öppen, Rutnätsvy, klickar du på arkets titel och därefter på Redigera.
  • Om du har listvyn Listvy öppen klickar du på Redigera.
 3. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.

 5. Välj den bild du vill använda som miniatyr för arket och klicka på Infoga.
 6. Klicka på Bock för att sluta redigera.

Den bild du har valt används nu som miniatyr för arket, och är synlig i arknavigeraren och i app-översikten.

Anteckning om tipsDu kan även ändra arkets miniatyr i arknavigeraren uppe till höger eller i arkets egenskapspanel.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Överföra objekt till innehållsbibliotek (endast på engelska).

Ändra storleken på arkets rutnät

Du kan justera storleken på arkets rutnät för att rymma fler visualiseringar på ett ark, eller ha mer kontroll över hur visualiseringarna positioneras. Rutnätet visas när du lägger till, flyttar eller ändrar storlek på en visualisering.

Rutnätsstorlek kan ändras i arkegenskapsrutan

Fönstret för arkegenskaper
 1. Gå till inställningen Rutnätsmellanrum under Arkegenskaper.
 2. Ändra mellanrummet från Brett (standardalternativet) till Medel, Smalt eller Anpassat.
 3. Om du väljer Anpassat visas ett skjutreglage. Använd skjutreglaget för att ändra storlek på rutnätet. Ju högre siffra, desto tätare är rutnätet.

Anpassa arkstorlek

Qlik Sense använder som standard en responsiv layout för ark som justerar arket efter dimensionerna på användarens skärm. Du kan ställa in en anpassad bredd och höjd för arket om du vill använda en layout som inte är responsiv för dina ark. Det gör att din instrumentpanel garanterat ser likadan ut hos dina användare som när du skapar den, utan responsiva justeringar. Du kan ställa in arkets höjd och bredd på allt mellan 300 och 4 000 pixlar.

Om PDF nedladdningen av ditt ark verkar överdrivet inzoomad, rekommenderas att du växlar Arkstorlek från Responsiv till Anpassad.

Anteckning om informationÄndring av Arkstorlek från Responsiv till Anpassad kan påverka den interaktiva upplevelsen för företagsanvändare. Överväg att skapa en rapportspecifik app för bättre kontroll över teman och layout, om formatering av rapportutdata är särskilt viktigt.

När ett ark har en anpassad storlek kan du ändra rutnätsmellanrummet, men du kan inte använda Utvidga ark för att ändra storleken.

För responsiva ark som inte är utökade, kommer exporterad PDF av arket att vara:

 • Liggande orientering: 1680 x 1120 pixlar
 • Stående orientering: 1120 x 1680 pixlar

Om du använder en Anpassad arkstorlek, kommer PDF arkets utdata att behålla de anpassade pixelvärdena för bredd och höjd.

Om du ändrar arkstorleken från Responsive till Custom kan det påverka tydligheten hos utmatningen från PDF. Om du manuellt exporterar ett ark i anpassad storlek som en PDF, är den bästa praxis:

 • Stående orientering: värden på 1680 x 1120 pixlar, eller ett förhållande på 1:1,5

 • Liggande orientering: värden på 1120 x 1680 pixlar eller ett förhållande på 1,5:1

I utökade ark och ark med anpassad storlek kan PDF-filer visas med lägre upplösning om arket är för stort för att visas tydligt på en enstaka PDF-sida.

 1. Ändra inställningen Arkstorlek från Responsiv till Anpassad.
 2. Ange en bredd för arket i pixlar.

 3. Ange en höjd för arket i pixlar.

Ändra layouten för liten skärm

Som standard visas ark i listvy när de visas på små skärmar. Du kan ändra så att de visas som ett rutnät. Ark måste ställas in på responsiv layout för att visas som rutnät på små skärmar.

Ett ark som visas på en liten skärm i listvy (vänster) och rutnätsvy (höger)

Jämförelse av arklistvy mot rutnätsvy på mindre skärmar

Rutnätsvy visar en liten förhandsgranskning av dina visualiseringar. Listvyn visar endast visualiseringstitlarna.

 1. Under Arkegenskaper går du till Layout för liten skärm.
 2. I listrutan väljer du Rutnätsvy.

Utöka arkets område

Du kan utöka arkets område vertikalt om du behöver lägga till fler visualiseringar än det som ryms på en skärm.

Anteckning om information

I hämtade utökade ark kan PDF:er visas med lägre kvalitet om arket är för stort för att visas tydligt på en enda PDF-sida.

Tänk på följande:

 • Du måste aktivera Utöka ark under Arkegenskaper.
 • Varje utökning lägger till 50 % av det ursprungliga arkets höjd.
 • Om du har visualiseringar som rullar kan rullningen störas på ett utökat ark. Du bör lämna tomt utrymme som tillåter rullning när du utformar arket.

Du kan utöka arket på två olika sätt:

 • Dra ett objekt längst ner på arket och släpp det på släppzonen som visas.
 • Växla inställning för Utöka ark under Arkegenskaper.

Arket utökas nu med 50 % av den ursprungliga höjden. Du kan rulla vertikalt i arket för att komma åt allt innehåll.

Adding actions to sheets

You can add actions to sheets that trigger when users navigate to those sheets. For example, you could automatically clear selections in the app when users navigate to a particular sheet.

For more information, see Lägga till åtgärder till ark.

Lägga till en bakgrundsfärg eller -bild

Du kan anpassa ett arks bakgrund. Du kan välj en specifik bakgrundsfärg, eller färglägga per uttryck. Alla bilder i mediabiblioteket kan anges som bakgrund. Bilden kan placeras eller storleksändras så att den inte fyller hela bakgrunden.

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, and .gif. Om du använder en .gif, kan den vara animerad eller statisk.

Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS Government

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) stöder inte bakgrundsbilder eller färger i ark.

 1. Öppna arket i redigeringsläge
 2. Aktivera Avancerade alternativ.
 3. Under Arkegenskaper, klickar du på Formatinställningar.
 4. Ange Bakgrund som Anpassad. Standardvärdet är Auto.
 5. Bakgrundsfärg:

  • En färg: Välj en färg från färgväljaren.

  • Efter uttryck: Ange en färg med ett användardefinierat uttryck. Mer information finns i Färglägga per uttryck.

 6. Bakgrundsbild: Välj enbild från Mediebiblioteket. Standardvärdet är Ingen.
 7. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 8. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard. Du kan även välja att Ladda upp media, om bilden du vill ha inte redan finns i mediabiblioteket.

 9. Välj den bild du vill använda och klicka på Infoga.
 10. Använd listmenyn för att ändra storleken på din bild:
  • Originalstorlek
  • Anpassa alltid
  • Anpassa bredd
  • Anpassa höjd
  • Sträck ut för att passa
  • Fyll alltid
 11. Under Position, kan du ändra bildens justering. Bilden kan exempelvis vara centrerad på arket, eller placerad i det övre högre hörnet.

Den bild och den bakgrund som du valde är nu synlig på arket.

Ark i redigeringsläge, med en bakgrundsbild till vänster

Ett ark i redigeringsläge.

Kopiera, ersätta och flytta element på ark

Du kan kopiera, ersätta och flytta element på ett ark och mellan ark. Du kan göra detta på följande sätt:

 • Genom att högerklicka och välja Klipp ut, Kopiera och Klistra in.
 • Med snabbkommandona Ctrl+C, Ctrl+X och Ctrl+V.
 • Via redigeringsfältet på arket (Klipp ut, Kopiera och Klistra in). (Avancerade alternativ)

Kopiera ett ark

Du kan skapa kopior av alla ark, oavsett om det är ett ark som hör till appen eller ett ark som du har skapat själv. Fördelen med att skapa kopior av ark är att du sparar tid genom att återanvända innehåll. Dessutom kan du anpassa kopian efter dina behov. Ett kopierat ark innehåller samma visualiseringar som det ursprungliga arket och är länkat till samma originalobjekt som det. Det kopierade arket blir ett fristående ark utan kopplingar till det ursprungliga arket. Kopierade ark visas under Mina ark i appöversikten och i arknavigatorn.

Du kan kopiera ett ark på följande sätt:

 • Klicka på Kopiera i arkets snabbmeny i appöversikten eller i arkets navigator.
 • Klicka på Kopiera ark i den globala menyn i appöversikten eller i arkvyn.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!