Przeskocz do zawartości głównej

Mode — funkcja skryptu

Funkcja Mode() zwraca najczęściej występującą wartość w zagregowanych danych w wyrażeniu (wartość modalną), zgodnie z definicją z klauzuli group by. Funkcja Mode() może zwracać zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe.

Składnia:  

Mode ( expr)

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opisu
expr Expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Ograniczenia:  

Jeśli jest więcej niż jedna najczęstsza wartość, zwracane jest NULL.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Przykłady skryptów
Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

MyMostOftenSoldProduct

AA

ponieważ AA jest jedynym produktem, który został sprzedany więcej niż raz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!