Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Only — funkcja skryptu

Funkcja Only() zwraca wartość tylko wtedy, gdy z agregowanych danych możliwy jest dokładnie jeden wynik. Jeśli wiersze zawierają tylko jedną wartość, jest ona zwracana. W przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL. W celu wyznaczenia wartości wielu wierszy należy użyć klauzuli group by. Funkcja Only() może zwracać tylko wartości liczbowe i tekstowe.

Składnia:  

Only ( expr )

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
expr Expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

 

Tabela wynikowa
Customer MyUniqIDCheck

Astrida

1

ponieważ tylko jeden klient Astrida ma pełne rekordy zawierające CustomerID.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!