Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

GeoReduceGeometry — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja GeoReduceGeometry() służy do zmniejszenia liczby wierzchołków figury geometrycznej oraz do agregacji obszarów w jeden obszar, przy czym nadal wyświetlane są linie graniczne poszczególnych obszarów.

Składnia:  

GeoReduceGeometry(field_name[, value])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i szerokością geograficzną, albo obszar.
value

Stopień redukcji do zastosowania względem geometrii. Zakres wynosi od 0 do 1, przy czym 0 reprezentuje brak redukcji, a 1 reprezentuje maksymalną redukcję wierzchołków.

InformacjaUżycie wartości (value) równej 0,9 lub wyższej ze złożonym zestawem danych może spowodować zmniejszenie liczby wierzchołków do poziomu, w którym reprezentacja wizualna będzie niedokładna.

Działanie funkcji GeoReduceGeometry() jest podobne do działania funkcji GeoAggrGeometry(), ponieważ za jej pomocą można zagregować szereg obszarów w jeden obszar. Różnica polega na tym, że w przypadku użycia funkcji GeoReduceGeometry() poszczególne linie graniczne z danych sprzed agregacji są wyświetlane na mapie.

GeoReduceGeometry() jest funkcją agregacji, dlatego użycie jej w skrypcie powoduje konieczność użycia instrukcji LOAD z klauzulą Group by.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!