Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie interwałów na podstawie daty

Czasami interwały czasu nie są zapisywane jawnie z początkiem i końcem. Zamiast tego wynikają z tylko jednego pola — znacznika czasu zmiany.

Przykładem może być poniższa tabela zawierająca różne kursy walutowe. Każda zmiana kursu walutowego zachodzi we własnym wierszu — z nowym kursem wymiany. Ponadto tabela ta zawiera wiersze z pustymi datami odpowiadającymi początkowemu kursowi wymiany, przed dokonaniem pierwszej zmiany.

Kursy walutowe
Waluta Data wymiany Rate
EUR - 8.59
EUR 28/01/2013 8.69
EUR 15/02/2013 8.45
USD - 6.50
USD 10/01/2013 6.56
USD 03/02/2013 6.30

W powyższej tabeli określono zestaw interwałów, które nie zachodzą na siebie. Data początkowa ma nazwę Change Date, a data zakończenia jest zdefiniowana przez początek następnego interwału. Data końcowa nie jest jawnie zapisywana we własnej kolumnie, musimy zatem utworzyć taką kolumnę, aby nowa tabela stała się listą interwałów.

 1. Utwórz nową aplikację i nadaj jej nazwę.
 2. Dodaj nową sekcję skryptu w edytorze ładowania danych.
 3. Dodaj następującą tabelę wbudowaną. Upewnij się, że daty w kolumnie Change Date są w takim samym formacie co data lokalna.
 4. In_Rates:
  LOAD * Inline [
  Currency,Change Date,Rate
  EUR,,8.59
  EUR,28/01/2013,8.69
  EUR,15/02/2013,8.45
  USD,,6.50
  USD,10/01/2013,6.56
  USD,03/02/2013,6.30
  ];
  

 5. Określ, z którego zakresu czasu chcesz korzystać. Początek zakresu musi przypadać przed pierwszą datą w danych, a koniec po ostatniej.

  Dodaj następującą treść na początku swojego skryptu:

  Let vBeginTime = Num('1/1/2013');
  Let vEndTime = Num('1/3/2013');
  Let vEpsilon = Pow(2,-27);

 6. Załaduj dane źródłowe, ale zmień puste daty na początek zakresu określonego w poprzednim punkcie. Data zmiany powinna być załadowana jako "From Date".

  Posortuj tabelę najpierw według wartości Currency, a następnie malejąco według wartości "From Date", aby najnowsze dane znalazły się na górze.

  Dodaj następującą treść po tabeli In_Rates:

  Tmp_Rates:
  LOAD Currency, Rate,
    Date(If(IsNum([Change Date]), [Change Date], $(#vBeginTime))) as FromDate
  Resident In_Rates;

 7. Uruchom drugie przejście przez dane, aby obliczyć "To Date". Jeśli bieżący rekord zawiera inną walutę niż poprzedni, jest to pierwszy rekord nowej waluty (ale jej ostatni interwał), należy zatem użyć końca zakresu zdefiniowanego w kroku 1. Jeśli jest to ta sama waluta, należy użyć wartości "From Date" z poprzedniego rekordu, odjąć małą ilość czasu i użyć jej jako wartości "To Date" w bieżącym rekordzie.

  Dodaj następującą treść po tabeli Tmp_Rates:

  Rates:
  LOAD Currency, Rate, FromDate,
    Date(If( Currency=Peek('Currency'),
      Peek('FromDate') - $(#vEpsilon),
      $(#vEndTime)
      )) as ToDate
    Resident Tmp_Rates
    Order By Currency, FromDate Desc;
  					
  Drop Table Tmp_Rates;
  

 8. Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Let vBeginTime = Num('1/1/2013');
  Let vEndTime = Num('1/3/2013');
  Let vEpsilon = Pow(2,-27);
  
  In_Rates:
  LOAD * Inline [
  Currency,Change Date,Rate
  EUR,,8.59
  EUR,28/01/2013,8.69
  EUR,15/02/2013,8.45
  USD,,6.50
  USD,10/01/2013,6.56
  USD,03/02/2013,6.30
  ];  
  
  Tmp_Rates:
  LOAD Currency, Rate,	
    Date(If(IsNum([Change Date]), [Change Date], $(#vBeginTime))) as FromDate
  Resident In_Rates; 
  
  Rates:
  LOAD Currency, Rate, FromDate,	
    Date(If( Currency=Peek('Currency'),
      Peek('FromDate') - $(#vEpsilon),
      $(#vEndTime)		
      )) as ToDate	
    Resident Tmp_Rates
  Order By Currency, FromDate Desc; 
  
  Drop Table Tmp_Rates;

Skrypt zaktualizuje tabelę źródłową w następujący sposób:

Zaktualizowana tabela źródłowa
Waluta Rate FromDate ToDate
EUR 8.45 15/02/2013 vEndTime
EUR 8.69 28/01/2013 14/02/2013 23:59:59
EUR 8.59 vBeginTime 28/01/2013 23:59:99
USD 6.30 03/02/2013 vEndTime
USD 6.56 10/01/2013 2/02/2013 23:59:59
USD 6.50 vBeginTime 9/01/2013 23:59:59

W aplikacji tabela będzie wyglądać następująco:

Podgląd danych
Waluta Rate FromDate ToDate
EUR 8.45 15/02/2013 01/03/2013
EUR 8.69 28/01/2013 14/02/2013
EUR 8.59 01/01/2013 28/01/2013
USD 6.30 03/02/2013 01/03/2013
USD 6.56 10/01/2013 2/02/2013
USD 6.50 01/01/2013 9/01/2013

Tabeli tej można następnie użyć w porównaniu z istniejącą datą przy użyciu metody Intervalmatch.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!