Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

When

Prefiks i sufiks when jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub klauzula wyjściowa ma być wykonywana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa pełnej instrukcji if..end if.

Składnia:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Instrukcja statement lub exitstatement zostanie wykonana tylko wtedy, gdy warunek przyjmie wartość TRUE.

Prefiks When może być używany do instrukcji, które już składają się z jednej lub wielu innych instrukcji, włącznie z dodatkowymi prefiksami When lub Unless.

Instrukcja When zwraca wynik logiczny. Normalnie tego typu funkcje są używane jako warunek, gdy użytkownik chce załadować lub wykluczyć wybrane części skryptu.

Argumenty
Argument Opis
condition Wyrażenie logiczne zwracające wartość TRUE lub FALSE
statement Dowolna instrukcja skryptu aplikacji Qlik Sense poza instrukcjami sterowania.
exitstatement Klauzula exit for, exit do lub exit sub albo instrukcja exit script.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
PrzykładWynik
exit script when A=1; Kiedy instrukcja A=1 zwraca wartość TRUE, następuje zakończenie wykonywania skryptu.
when A=1 LOAD * from myfile.csv; Kiedy instrukcja A=1 zwraca wartość TRUE, następuje załadowanie pliku myfile.csv.
when A=1 unless B=2 drop table Tab1;Kiedy instrukcja A=1 zwraca wartość TRUE, a B=2 zwraca FALSE, następuje usunięcie tabeli Tab1.

Przykład 1 – Prefiks When

Przykład 2 – sufiks When

Przykład 3 – Kilka prefiksów When

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!