Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych

W przeglądarce modelu danych można wyświetlić u dołu ekranu podgląd zawartości dowolnej tabeli danych. Podgląd umożliwia szybkie zapoznanie się z zawartością tabeli lub pola. Po wybraniu pola można też dodawać do aplikacji wymiary i miary.

Na panelu podglądu wyświetlane są również metadane wybranej tabeli lub pola.

Są dwie metody wyświetlania i ukrywania panelu podglądu:

  • Kliknij Otwórz panel dolny na pasku narzędzi.
  • Kliknij nagłówek Podgląd.
InformacjaDane Direct Discovery nie są wyświetlane w podglądzie . Więcej informacji można znaleźć w temacie Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery.

Wyświetlanie podglądu tabeli

  • Kliknij nagłówek tabeli w przeglądarce modelu danych.

Zostanie wyświetlony panel podglądu zawierający pola i wartości wybranej tabeli.

Panel podglądu z podglądem tabeli.

Wyświetlanie podglądu pola

  • Kliknij pole tabeli w przeglądarce modelu danych.

Zostanie wyświetlony panel podglądu zawierający wybrane pole oraz wartości i metadane tego pola. Pole można też dodać jako wymiar główny lub miarę główną.

Panel podglądu z podglądem pola.

  • Gęstość to liczba wierszy, które mają w tym polu wartość inną niż NULL, w porównaniu do łącznej liczby wierszy w tabeli.
  • Stosunek podzbioru to liczba odrębnych wartości tego pola znalezionych w tej tabeli, w porównaniu do łącznej liczby odrębnych wartości tego pola w pozostałych tabelach modelu danych. Wartość ma znaczenie tylko w przypadku pól klucza.
  • Jeśli pole jest oznaczone jako [Klucz idealny], każdy wiersz zawiera unikatową wartość klucza.

Więcej informacji o tworzeniu wymiaru głównego zawiera temat Tworzenie wymiaru głównego z poziomu przeglądarki modelu danych.

Więcej informacji o tworzeniu wymiaru głównego zawiera temat Tworzenie miary głównej z poziomu przeglądarki modelu danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!