Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady stosowania funkcji z-test

Funkcje z-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną z-test dla dużych prób (powyżej 30 obserwacji) i przy znanej wariancji.

W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wizualizacji na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji z-test dostępnych w Qlik Sense. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji wykresów z-test można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby

Użyte tutaj dane z próby są takie same jak dane użyte w przykładach dotyczących funkcji t-test. Rozmiar próby byłby w zwykłych okolicznościach uznawany za zbyt mały dla testu z, ale jest wystarczające na potrzeby zilustrowania sposobu korzystania z różnych funkcji z-test w Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz aplikację przy użyciu nowego arkusza.
 2. WskazówkaJeśli utworzono aplikację dla funkcji t-test można na jej podstawie utworzyć nowy arkusz dla tych funkcji.
 3. Otwórz edytor ładowania danych i wprowadź:

  Table1:
  Crosstable (Type, Value)
  Load recno() as ID, * inline [
  Observation|Comparison
  35|2
  40|27
  12|38
  15|31
  21|1
  14|19
  46|1
  10|34
  28|3
  48|1
  16|2
  30|3
  32|2
  48|1
  31|2
  22|1
  12|3
  39|29
  19|37
  25|2 ] (delimiter is '|');

  W tym skrypcie ładowania uwzględniona jest funkcjarecno(), ponieważ tabelacrosstable wymaga trzech argumentów. Funkcja recno() zapewnia zatem dodatkowy argument (w tym przypadku ID dla każdego wiersza). Bez tego argumentu przykładowe wartości Comparison nie zostałyby załadowane.

 4. Kliknij run script aby załadować dane.

Tworzenie tabeli z-test

Wykonaj następujące czynności:

 1. W edytorze ładowania danych kliknij ikonę kompas, aby przejść do widoku aplikacji, a następnie kliknij arkusz utworzony powyżej.

  Zostanie otwarty widok arkusza.

 2. Kliknij Edytuj arkusz, aby rozpocząć edycję arkusza.
 3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj Type jako wymiar.
 4. Dodaj do tabeli następujące wyrażenia jako miary.

 5. Przykłady wyrażeń
  Etykieta Wyrażenie
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
WskazówkaMożesz zmienić sposób formatowania liczb z miar w celu uzyskania bardziej czytelnych wyników. Tabelę będzie łatwiej odczytać, jeśli w większości miar formatowanie liczb zostanie ustawione na Liczba>Proste, zamiast na Auto. Ale na przykład dla funkcji ZTest Sig należy używać formatowania liczb: Niestandardowe, a następnie dostosować wzorzec formatu do #.######.

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji z-test dla danych z próby będzie zawierać następujące wartości:

z-test tabela wynikowa
Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Observation5.4827.150.0000002.809.71

Tworzenie tabeli z-testw

Funkcje z-testw są stosowane w przypadku, gdy szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym. Wyrażenia takie wymagają podania wartości argumentu weight.

W poniższych przykładach użyto wszędzie wartości 2, ale można w tym celu użyć wyrażenia, które określi wartość argumentu weight dla każdej obserwacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W edytorze ładowania danych kliknij ikonę kompas, aby przejść do widoku aplikacji, a następnie kliknij arkusz utworzony powyżej.

  Zostanie otwarty widok arkusza.

 2. Kliknij Edytuj arkusz, aby rozpocząć edycję arkusza.
 3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj Type jako wymiar.
 4. Dodaj do tabeli następujące wyrażenia jako miary.

  Przykłady wyrażeń
  Etykieta Wyrażenie
  ZTestw Conf ZTestw_conf(2,Value)
  ZTestw Dif ZTestw_dif(2,Value)
  ZTestw Sig ZTestw_sig(2,Value)
  ZTestw Sterr ZTestw_sterr(2,Value)
  ZTestw Z ZTestw_z(2,Value)

  Użyj tego samego formatowania liczb co w przykładzie funkcji z-test.

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji z-testw będzie zawierać następujące wartości:

z-testw tabela wynikowa
Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 4.47 11.95 8.037185e-08 2.28 5.24
Observation3.8327.1501.9513.91

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!