Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze ze znacznikami

Możesz publikować aplikacje do hubów w chmurze ze znacznikami, do których masz prawo do zapisu. Należy to robić jednocześnie razem z publikowaniem do strumienia. Aplikacje, które znajdują się już w strumieniu, można również publikować do hubów w chmurze ze znacznikami.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise on Windows, zasady dystrybucji utworzone przez administratora programu Qlik Sense określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację ze znacznikami, dzięki niestandardowym właściwościom aplikacji. Podczas publikowania aplikacji w strumieniu można ustawić właściwości aplikacji, które kontrolują docelowy hub w chmurze i znaczniki. Można także zastosować właściwości aplikacji do opublikowanej aplikacji znajdującej się już w strumieniu. Po ustawieniu tych właściwości Qlik Sense kopiuje aplikację w strumieniu do wybranych hubów w chmurze z wybranymi znacznikami.

Po opublikowaniu aplikacji w hubie w chmurze administrator dzierżawy lub analityki może udostępnić aplikację tymczasową w przestrzeni w hubie w chmurze.

Jeśli wdrożenie obejmuje wiele hubów w chmurze, należy wybrać jeden z nich.

Ostrzeżenie Aby uniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych, przed opublikowaniem aplikacji należy usunąć wszystkie dołączone pliki, względem których obowiązują ustawienia dostępu do sekcji. Dołączone pliki są zawarte w momencie publikowania aplikacji. Jeśli publikowana aplikacja zostanie skopiowana, dołączone pliki zostaną dodane do kopii. Jeśli jednak względem dołączonych plików danych zastosowano ograniczenia dostępu do sekcji, wówczas ustawienia dostępu do sekcji nie zostaną zachowane w przypadku skopiowania plików, dzięki czemu użytkownicy skopiowanej aplikacji będą widzieć wszystkie dane w dołączonych plikach.

Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze ze znacznikami

Informacja Znaczniki i właściwości niestandardowe docelowego huba w chmurze określa administrator Qlik Sense. Nazwy mogą się różnić od nazw używanych w niniejszej procedurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Moje aplikacje w hubie Qlik Sense Enterprise on Windows kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie wybierz opcję Opublikuj.

 2. Wybierz strumień na liście rozwijanej Nazwa strumienia.

  InformacjaJeśli masz dostęp tylko do jednego strumienia, wówczas nie będzie listy rozwijanej.
 3. InformacjaDo strumienia można opublikować wiele aplikacji o takich samych nazwach. Qlik Sense wyświetla informację o tym, gdy w strumieniu znajdują się opublikowane aplikacje o takiej samej nazwie.
 4. Opcjonalnie możesz zmienić nazwę aplikacji w polu Nazwa aplikacji. W polu zostanie wyświetlona nazwa aplikacji wybranej w hubie.

 5. Kliknij polecenie Zarządzaj.

 6. W przypadku Znaczników wybierz co najmniej jeden znacznik z listy wartości.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

 8. Kliknij polecenie Opublikuj.

Opublikowana aplikacja jest teraz tymczasowa w hubie w chmurze ze znacznikami wybranymi w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami. Administrator dzierżawy może teraz dodać aplikację tymczasową do zarządzanej przestrzeni.

Dystrybuowanie opublikowanej aplikacji w strumieniu do hubów w chmurze ze znacznikami

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.

 2. W przypadku Znaczników wybierz co najmniej jeden znacznik z listy wartości.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Opublikowana aplikacja jest teraz tymczasowa w hubie w chmurze ze znacznikami wybranymi w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami. Administrator dzierżawy może teraz dodać aplikację tymczasową do zarządzanej przestrzeni.

Edycja znaczników opublikowanej aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.

 2. Dokonaj edycji znaczników odpowiednio do potrzeb.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Jeżeli wybrano nowy znacznik, aplikacja zostanie dystrybuowana w odpowiedniej dzierżawie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!