Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Modyfikatory

Miary to obliczenia oparte na polach, na przykład Sum(Cost). Za pomocą modyfikatorów można zmienić sposób obliczania miary w dostępnych wymiarach.

Na przykład wartości miary mogą być kumulowane w jednym lub dwóch wymiarach albo można obliczyć średnią miary dla określonej liczby kroków.

Które wizualizacje mają modyfikatory

Porównanie wizualizacji
Wizualizacja Akumulacja Różnica Średnia ruchoma Liczby względne Dekompozycja szeregu czasowego
Wykres słupkowy Tak Tak Tak Tak Nie
Wykres kombi Tak Tak Tak Tak Nie
Wykres liniowy Tak Tak Tak Tak Tak
Tabela Tak Tak Tak Tak Nie

Akumulacja

Modyfikator akumulacji umożliwia akumulację wartości miary w jednym lub dwóch wymiarach. Akumulacja wartości ułatwia wizualizację narastania efektu miary w określonym wymiarze.

Na poniższym wykresie kombi słupki i linie kumulują się w czasie.

Wykres kombi, na którym linia przedstawia skumulowaną marżę zysku, a słupki pokazują skumulowane wartości sprzedaży.

Wykres kombi, na którym linia przedstawia skumulowaną marżę zysku, a słupki pokazują skumulowane wartości sprzedaży.

Składnia:  

RangeSum(Above {$M,0,Steps})

Różnica

Modyfikator różnicy pozwala zwizualizować różnicę między kolejnymi wartościami miary dla jednego lub dwóch wymiarów. Modyfikator różnicy może być używany w celu wizualizacji zmiany w kierunku zgrupowanych danych.

Na poniższym wykresie słupkowym wszelkie spadki rocznych zysków w okresie 10-letnim są wyświetlane jako słupki ujemne.

Wykres słupkowy pokazujący różnice zysków między kolejnymi latami.

Wykres słupkowy ze zgrupowanymi słupkami.

Składnia:  

$M - Above($M)

Średnia ruchoma

Modyfikator średniej ruchomej umożliwia sprawdzenie średnich wartości miary w danym okresie. Można go użyć do odfiltrowania akcji od krótkoterminowych wahań wartości. Liczbę kroków, których dotyczy uśrednianie, można zmieniać w zależności od tego, w jakim stopniu modyfikator ma odzwierciedlać zmiany w danych. Średnia ruchoma jest powszechnie stosowana w przypadku danych szeregów czasowych w celu podkreślenia długoterminowych trendów lub cykli.

Na poniższym wykresie liniowym pokazano średnie ruchome z dwoma zakresami różnic: jeden z zakresem 20 kroków, a drugi z pełnym zakresem.

Wykres liniowy pokazujący cenę produktu w okresie pięciu miesięcy.

Wykres słupkowy ze zgrupowanymi słupkami.

Składnia:  

RangeAvg(Above ($M,0,Steps))

Liczby względne

Modyfikator liczb względnych pozwala zobaczyć względne wartości procentowe. Możesz go użyć, aby zobaczyć wpływ określonych wyborów w stosunku do wyboru, w stosunku do sumy lub w stosunku do innych pól. Możesz zmienić podstawę, na której obliczana jest liczba względna.

W poniższej tabeli pokazano kolumnę ze sprzedażą z każdego roku z określonego wyboru i trzy kolumny z liczbami względnymi, jedną w stosunku do bieżącego wyboru, jedną w stosunku do całkowitej sprzedaży za wszystkie lata i jedną w stosunku do sprzedaży z każdego roku.

Tabela pokazująca różne wartości procentowe sprzedaży w stosunku do bieżącego wyboru, w stosunku do całkowitej sprzedaży i w stosunku do sprzedaży z każdego roku.

Wykres słupkowy ze zgrupowanymi słupkami.

Poniżej znajduje się przykład składni modyfikatora w stosunku do wyboru sumy.

Składnia:  

$M / Sum( total Aggr( $M, dim ) )

Dekompozycja szeregu czasowego

Modyfikator dekompozycji szeregów czasowych umożliwia rozbicie danych szeregów czasowych w celu oddzielnej analizy ogólnego trendu i powtarzającego się cyklu sezonowego. Możesz utworzyć cztery różne miary, z których każda pokazuje inną dekompozycję sygnału:

  • Zaobserwowane (oryginalna miara celu bez jakiejkolwiek dekompozycji)

  • Trend

  • Sezonowość

  • Przypadkowość

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wykresów używanych do tego przetwarzania, zobacz Funkcje dekompozycji szeregów czasowych.

Arkusz Qlik Sense do analizy pasażerów linii lotniczych, przedstawiający dwa wykresy liniowe wykorzystujące modyfikator rozkładu szeregów czasowych.

Arkusz w aplikacji przedstawiający oddzielnie przetworzone dane trendów, sezonowości i przypadkowości szeregów czasowych.

Składnia:  

STL_Trend($M, Periods), STL_Seasonal($M, Periods),STL_Residual($M, Periods)

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!