Przeskocz do zawartości głównej

Operatory relacyjne

Wszystkie operatory relacyjne porównują wartości operandów i zwracają w wyniku True (–1) lub False (0). Wszystkie operatory relacyjne są binarne.

Operatory relacyjne
Operator Opisu
< Mniejsze niż. Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
<= Mniejsze lub równe. Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
> Większe niż. Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
>= Większe lub równe. Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
= Równe. Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
<> Nierównoważne. Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną oceny porównania.
precedes W odróżnieniu od operatora < przed wykonaniem porównania nie jest podejmowana próba liczbowej interpretacji wartości argumentów. Operacja zwraca wartość true, jeśli reprezentacja tekstowa wartości po lewej stronie operatora poprzedza według porównania ciągu znaków reprezentację tekstową wartości po prawej stronie operatora.

Przykład:  

'1 ' precedes ' 2' zwraca wartość FALSE.

' 1' precedes ' 2' zwraca wartość TRUE.

ponieważ wartość ASCII spacji (' ') jest niższa niż wartość ASCII liczby.

Przykład podobny:

'1 ' < ' 2' zwraca TRUE

' 1' < ' 2' zwraca wartość TRUE.

follows W odróżnieniu od operatora > przed wykonaniem porównania nie jest podejmowana próba liczbowej interpretacji wartości argumentów. Operacja zwraca wartość true, jeśli reprezentacja tekstowa wartości po lewej stronie operatora następuje według porównania ciągu znaków po reprezentacji tekstowej wartości po prawej stronie operatora.

Przykład:  

' 2' follows '1 ' zwraca FALSE

' 2' follows ' 1' zwraca wartość TRUE.

ponieważ wartość ASCII spacji (' ') jest niższa niż wartość ASCII liczby.

Przykład podobny:

' 2' > ' 1' zwraca wartość TRUE.

' 2' > '1 ' zwraca wartość TRUE.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!