Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wyrażenia skryptu

Wyrażeń można używać zarówno w instrukcjach LOAD, jak i w instrukcjach SELECT. Opisane tu reguły składniowe mają zastosowanie do instrukcji LOAD, ale nie do instrukcji SELECT, gdyż ta jest interpretowana przez sterownik ODBC, a nie przez aplikację Qlik Sense. Mimo to większość sterowników ODBC poprawnie interpretuje wiele z niżej opisanych funkcji.

Wyrażenia składają się z funkcji, pól i operatorów, połączonych w składni.

Wszystkie wyrażenia w skrypcie Qlik Sense zwracają liczbę lub ciąg znaków, stosownie do sytuacji. Funkcje logiczne i operatory logiczne zwracają 0 dla wartości False i –1 dla wartości True. Konwersje liczb na ciągi znaków i w odwrotnym kierunku są niejawne. Operatory i funkcje logiczne interpretują 0 jako wartość False, a wszystkie inne liczby jako wartość True.

Ogólna składnia wyrażenia wygląda następująco:

Składnia ogólna
Wyrażenie Pola Operator
expression ::= (constant constant |
expression ::= (constant fieldref |
expression ::= (constant operator1 expression |
expression ::= (constant expression operator2 expression |
expression ::= (constant function |
expression ::= (constant ( expression ) )

gdzie:

  • constant to ciąg (tekst, data lub godzina) ujęty w pojedyncze cudzysłowy proste lub liczba. Stałe są zapisywane bez separatora tysięcy i z użyciem kropki jako separatora dziesiętnego.
  • fieldref to nazwa pola załadowanej tabeli.
  • operator1 to operator jednoargumentowy, który dotyczy tylko jednego wyrażenia (znajdującego się na prawo od operatora).
  • operator2 to operator dwuargumentowy, który dotyczy wyrażeń znajdujących się po obu jego stronach.
  • function ::= functionname( parameters)
  • parameters ::= expression { , expression }

Liczba i typy parametrów nie są dowolne, zależą bowiem od używanej funkcji.

Wyrażenia i funkcje można dowolnie zagnieżdżać — dopóki wyrażenie zwraca wartość dającą się zinterpretować, aplikacja Qlik Sense nie będzie zgłaszać żadnych komunikatów o błędach.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!