Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Akumulacja wartości z wymiaru w tabeli

W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób używać tabeli w celu porównywania danych skumulowanych z jednego wymiaru.

Tabela porównująca dane zgromadzone w wymiarze

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy pliku danych, który jest dostępny w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs. Plik jest dostępny w folderze Tutorials source: Sales.xls

Aby pobrać plik, przejdź do Kurs — tworzenie aplikacji.

Dodaj ten plik danych do pustej aplikacji. Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży.

Miara

Jako miary użyjemy wolumenu sprzedaży. Miara zostanie utworzona w obszarze Elementy główne:

  • Sales z wyrażeniem Sum(Sales). To jest suma wolumenu sprzedaży.

Wizualizacja

Dodajemy tabelę do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

  • Wymiar: Year (Date.Year).
  • Wymiar: Month (Date.Month).
  • Miara: Sales; miara, która została uprzednio utworzona.

Następuje utworzenie poniższej tabeli, której kolumny pokazują rok, miesiąc i sumę sprzedaży z poszczególnych miesięcy.

Tabela pokazująca rok, miesiąc i sumę sprzedaży z poszczególnych miesięcy.

Opcję Sortowanie należy ustawić, wybierając opcje Year (Rok) > Month (Miesiąc) > Sales (Sprzedaż).

Akumulacja

W celu skumulowania danych sprzedaży z jednego wymiaru musimy ustawić dodatkową właściwość danych:

  • Miara: Sales; miara, która została uprzednio utworzona.

Tę miarę dodajemy dwukrotnie w celu ponownego wykorzystania na potrzeby kumulacji. W tym celu musimy zastosować modyfikator względem naszej miary Sales.

  1. W obszarze Miara: Sales ustaw Modyfikator na Accumulation. Spowoduje to ustawienie tej miary na akumulację z jednego wymiaru.
  2. Ustaw Modyfikator>Wymiar na wartość Month. Spowoduje to ustawienie wymiaru, z którego będzie odbywać się akumulacja.
  3. Upewnij się, że opcja Po wszystkich wymiarach jest wyłączona. Chcemy, aby akumulacja była restartowana na początku każdego roku.

InformacjaW Akumulacji dostępna jest opcja wyboru Pokaż wartości wykluczone. Po włączeniu wizualizacja zawiera wszystkie wartości wymiarów, które nie mają danych. Gwarantuje to, że wszystkie wartości, w tym miesiące bez danych sprzedaży, są liczone w akumulacji.

Nasza tabela zmieni się w przedstawiony sposób, a ostatnia kolumna będzie przedstawiała sprzedaż, która kumuluje się z miesiąca na miesiąc w obrębie każdego roku.

tabela ze sprzedażą, która kumuluje się z miesiąca na miesiąc w obrębie każdego roku.

Dobrą praktyką jest nadawanie wykresom takich tytułów, które odzwierciedlają ich zawartość. Dlatego należy rozważyć zmianę tytułów kolumn tabeli w taki sposób, aby odzwierciedlały to, że ostatnia kolumna zawiera akumulację sprzedaży.

Nasze dane z roku 2014 są niewystarczające, ponieważ kończą się w miesiącu June. Aby uzyskać lepsze porównanie między wartościami skumulowanej sprzedaży ze wszystkich trzech lat, wybierzemy bardziej odpowiedni zakres miesięcy — od January do June.

  1. Kliknij przycisk Gotowe.
  2. Zaznacz wszystkie miesiące od January do June i potwierdź wybór.

Nasza tabela zmieni się w przedstawiony sposób, a sprzedaż będzie skumulowana od miesiąca January do miesiąca June w obrębie każdego roku.

Tabela porównująca dane zgromadzone w wymiarze

Wnioski

Tabela pokazuje wielkość sprzedaży z każdego miesiąca pogrupowaną w lata. Dzięki akumulacji sprzedaży w obrębie poszczególnych lat uzyskujemy lepszy wgląd w wolumen sprzedaży w każdym roku. Dokonaliśmy wyboru miesięcy od January do June, aby porównać ten sam zakres miesięcy między trzema latami. W ostatniej kolumnie tabeli widzimy, że dotychczasowa skumulowana sprzedaż z roku 2014 jest większa niż skumulowana sprzedaż z roku 2012, ale nie jest tak wysoka, jak sprzedaż z roku 2013.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!