Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykorzystanie liczb względnych w tabeli do obliczenia udziału

Ten przykład pokazuje, jak użyć modyfikatora liczb względnych do obliczenia udziału w tabeli jednowymiarowej.

Tabela utworzona przy użyciu liczb względnych do obliczania udziału finansowego.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy pliku danych, który jest dostępny w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs. Plik jest dostępny w folderze Tutorials source: Sales.xls

Aby pobrać plik, przejdź do Kurs — tworzenie aplikacji.

Dodaj ten plik danych do pustej aplikacji. Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży.

Miara

Jako miary użyjemy wolumenu sprzedaży. Miara zostanie utworzona w obszarze Elementy główne:

 • Sales z wyrażeniem Sum(Sales). To jest suma wolumenu sprzedaży.

Wizualizacja

Zaczynamy od dodania panelu filtrowania do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

 • Wymiar: Product Group.

Dodajemy także tabelę do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

 • Wymiar: Year (Date.Year).
 • Miara: Sales; miara, która została uprzednio utworzona.

Następuje utworzenie poniższej tabeli, której kolumny pokazują rok i sumę sprzedaży dla każdego roku.

Tabela z kolumnami pokazującymi rok i sumę sprzedaży

Pamiętaj, aby ustawić Formatowanie liczb na Pieniądze a Wzorzec formatu na $ #,##0;-$ #,##0.

Dobrą praktyką jest nadawanie wykresom takich tytułów, które odzwierciedlają ich zawartość. Ponadto rozważ zmianę tytułu każdej kolumny, aby odzwierciedlić to, co przedstawia. Pierwsza kolumna, którą dodaliśmy, to Year, a druga kolumna zawiera Sales per year.

Liczby względne

Możemy użyć panelu filtrowania, aby wybrać określone grupy produktów i zobaczyć ich roczną i całkowitą sprzedaż. To nie zapewniłoby dobrego porównania z zakresie ich udziału. Zamiast tego użyjemy liczb względnych, aby uzyskać wartości procentowe jako wskaźnik udziału grupy produktów. Zmieniając parametry, na których opiera się obliczanie liczb względnych, uzyskamy różne udziały i tym samym więcej informacji.

Udział roku w sprzedaż grupy produktów

Aby zobaczyć, jak bardzo każdy rok przyczynił się do całkowitej sprzedaży określonej grupy produktów, dokonując wyboru, musimy dodać trzecią kolumnę:

 • W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy Sales per year i wybierz Zduplikuj.

Aby użyć tej zduplikowanej miary jako liczby względnej, zastosujemy modyfikator.

 1. W obszarze Miara: Sales per year ustaw Modyfikator na Relative numbers. Spowoduje to ustawienie miary tak, aby funkcjonowała jak liczba względna.
 2. Ustaw Modyfikator>Zakres wyboru na Current selection. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia bez uwzględnienia dokonanego wyboru.
 3. Modyfikator>Zakres wyboru jest domyślnie ustawiony na Disregard dimension. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia w odniesieniu do sumy.
 4. Ustaw Formatowanie liczb na Niestandardowe a Wzorzec formatu na #,##0%.
 5. Zmień Etykietę na coś konkretnego, np. Contribution to total sales of current selection.

Nasza tabela przedstawia się następująco, a ostatnia kolumna pokazuje udział każdego roku w całkowitej sprzedaży wybranej grupy produktów.

Tabela przedstawiająca udziały za każdy rok

Udział grupy produktów w całkowitej sprzedaży

Aby zobaczyć, w jakim stopniu roczna sprzedaż określonej grupy produktów przyczyniła się do całkowitej sprzedaży wszystkich grup produktów, musimy dodać czwartą kolumnę:

 • W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy Contribution to total sales of current selection i wybierz Duplikuj.

Ponownie zastosujemy modyfikator Relative numbers, ale tym razem z innymi właściwościami.

 1. Ustaw Modyfikator>Zakres wyboru na Disregard selection. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia bez uwzględnienia dokonanego wyboru.
 2. Modyfikator>Zakres wyboru jest już ustawiony na Disregard dimension. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia w odniesieniu do sumy.
 3. Zmień Etykietę na coś konkretnego, np. Contribution to total sales from all years.

Formatowanie liczb i Wzorzec formatu są już ustawione, ponieważ zduplikowaliśmy poprzednią miarę.

Nasza tabela przedstawia się następująco, a ostatnia kolumna pokazuje udział wybranej grupy produktów w całkowitej sprzedaży ze wszystkich trzech lat.

Tabela przedstawiająca udziały za wszystkie trzy lata.

Ponieważ nie dokonaliśmy jeszcze żadnych wyborów, dwie ostatnie kolumny mają te same wartości.

Udział grupy produktów w rocznej sprzedaży

Aby zobaczyć, w jakim stopniu sprzedaż określonej grupy produktów przyczyniła się do sprzedaży w tym roku w porównaniu do wszystkich innych grup produktów, musimy dodać piątą kolumnę:

 • W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy Contribution to total sales from all years i wybierz Zduplikuj.

Ponownie zastosujemy modyfikator Relative numbers, ale tym razem z innymi właściwościami.

 1. Ustaw Modyfikator>Zakres wyboru na Disregard selection. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia bez uwzględnienia dokonanego wyboru.
 2. Modyfikator>Zakres wyboru jest już ustawiony na Respect dimension. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia w odniesieniu do wartości wymiaru.
 3. Zmień Etykietę na coś konkretnego, np. Contribution to sales of each year.

Nasza tabela przedstawia się następująco, a ostatnia kolumna pokazuje udział wybranej grupy produktów w całkowitej sprzedaży ze wszystkich trzech lat.

Tabela pokazująca udział wybranej grupy produktów w całkowitej sprzedaży ze wszystkich trzech lat.

Ponieważ nie dokonaliśmy jeszcze żadnych wyborów, ostatnia kolumna pokazuje roczny udział wszystkich grup produktów dla każdego roku.

Dokonywanie wyboru

Możemy teraz zacząć dokonywać wyborów, aby zmienić nasze liczby względne na coś, co zapewnia lepszy wgląd.

 1. Kliknij przycisk Checkmark Koniec edycji na pasku narzędzi.
 2. Wybierz Canned Products z panelu filtrowania grup produktów.

Nasza tabela wygląda następująco.

Tabela utworzona przy użyciu liczb względnych do obliczania udziału finansowego.

Wnioski

Tabela pokazuje względną sprzedaż dla każdego roku. Dysponując różnymi kolumnami udziału i używając liczb względnych jako modyfikatora miary, lepiej rozumiemy udział każdej grupy produktów w całkowitej sprzedaży. Kolumna Contribution to total sales of current selection pokazuje, że 40% sprzedaży produktu Canned Product przypada na rok 2012, z dramatycznym spadkiem w roku 2014. Kolumna Contribution to total sales from all years pokazuje, że 8% całkowitej sprzedaży ze wszystkich trzech lat pochodziło ze sprzedaży produktu Canned Product w roku 2012. KolumnaContribution to sales of each year mówi nam również, że w 2012 roku sprzedaż produktu Canned Product stanowiła 21% sprzedaży w tym roku, to samo dotyczy sprzedaży w 2014 roku.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!