Przeskocz do zawartości głównej

yeartodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja sprawdza, czy wejściowy znacznik czasu przypada w roku daty dnia, w którym skrypt został ostatnio załadowany, i zwraca True, jeśli przypada, a False, jeśli nie przypada.

Składnia:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Jeśli żaden z parametrów opcjonalnych nie jest używany, wówczas data od początku roku oznacza dowolną datę w ciągu roku kalendarzowego od 1 stycznia aż do daty ostatniego wykonania skryptu włącznie.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
timestamp

Znacznik czasu do oceny — na przykład „2012-10-12”.

yearoffset

Po określeniu wartości yearoffset parametr yeartodate zwraca wartość True dla tego samego okresu w innym roku. Ujemna wartość yearoffset wskazuje poprzedni rok, a dodatnie przesunięcie — przyszły rok. Najnowszą datę od początku roku uzyskuje się przez określenie yearoffset = -1. W przypadku pominięcia przyjmuje się wartość 0.

firstmonth

Przez określenie wartości firstmonth z zakresu od 1 do 12 (1 w przypadku pominięcia) można przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Na przykład w celu ustalenia roku obrotowego z początkiem 1 maja należy określić firstmonth = 5.

todaydate Określenie parametru todaydate (w przypadku pominięcia jest to znacznik czasu ostatniego wykonania skryptu) umożliwia przeniesienie dnia używanego jako górna granica okresu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!