Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

if — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja if zwraca wartość w zależności od tego, czy warunek określony w ramach tej funkcji uwzględnia wartości True czy False.

Składnia:  

if(condition , then [, else])

Niektóre przykłady w tym temacie wykorzystują ładowania wbudowane. Więcej informacji zawiera temat Ładowania wbudowane.

Argumenty
Argument Opis
condition Wyrażenie, które jest interpretowane logicznie.
then Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość True, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia then.
else

Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość False, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia else.

Ten parametr jest opcjonalny. Jeśli warunek condition jest False, zwracana jest wartość NULL, jeśli nie określono else.

Przykład
Przykład Wynik

if( Amount>= 0, 'OK', 'Alarm' )

To wyrażenie sprawdza, czy ilość jest liczbą dodatnią (0 lub większą), i zwraca wówczas 'OK'. Jeśli ilość jest liczbą mniejszą od 0, zwracane jest 'Alarm'.

Przykład — skrypt ładowania używający if

Przykłady — wyrażenia wykresu używające if

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!