Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady kwalifikatorów agregujących

Zaprezentowane przykłady zostały wykonane przy użyciu funkcji Sum - funkcja wykresu, ale można je zastosować we wszystkich funkcjach agregacji wykresu obsługujących definicje analizy zestawów i kwalifikator total.

Przykład 1:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej przedstawiającej stan logiczny przez dokonaniem jakiejkolwiek selekcji:

Example table image of aggregation function with total qualifier

Przykładowa tabela: Funkcja agregacji z kwalifikatorem total
Month Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 21 21 21
1 A 1 21 21
1 B 2 21 21
2 A 3 21 21
2 B 4 21 21
3 A 5 21 21
3 B 6 21 21

W drugiej i trzeciej kolumnie wyrażenia we wszystkich wierszach znajduje się ta sama liczba. Liczba ta równa się obliczonej sumie w pierwszej kolumnie wyrażenia.

Teraz wybierzmy tylko miesiące 1 i 2. Wynik jest taki, jak przedstawiono poniżej:

Example table image of aggregation function with total qualifier filtered by month

Przykładowa tabela: Funkcja agregacji z kwalifikatorem total, filtrowana według miesiąca
Month (Filtr: 1-2) Group Sum(Value) sum(total Value) sum({1} total Value)
- - 10 10 21
1 A 1 10 21
1 B 2 10 21
2 A 3 10 21
2 B 4 10 21

Wynik trzeciego wyrażenia (piąta kolumna) pozostaje niezmieniony, ponieważ definicja set ignoruje bieżące selekcje. Drugie wyrażenie (czwarta kolumna) z kwalifikatorem total pokazuje nową sumę 10, która wciąż odpowiada sumie pierwszego wyrażenia (trzecia kolumna).

Przykład 2:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej:

Example table image of total qualifier with listed fields

Przykładowa tabela: Kwalifikator total z wymienionymi polami
Month Group Sum(Value) sum(total <Month> Value) sum(total <Group> Value)
- - 21 21 21
1 A 1 3 9
1 B 2 3 12
2 A 3 7 9
2 B 4 7 12
3 A 5 11 9
3 B 6 11 12

W trzeciej kolumnie wyrażenia (sum(total<Month> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdego miesiąca.

W czwartej kolumnie wyrażenia (sum(total<Grp> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdej grupy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com