Przeskocz do zawartości głównej

Date# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Date# konwertuje ciąg znaków na datę liczbową przez zastosowanie podanego wzorca formatu daty, a jeśli go brak, przez domyślny wzorzec formatu daty.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argumenty Date#
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku pominięcia zostanie użyty format daty ustawiony w systemie operacyjnym.

Example:  

W poniższym przykładzie użyto formatu daty M/D/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych.

Dodaj ten przykładowy skrypt do aplikacji i uruchom ją.

Load *,

Num(Date#(StringDate)) as Date;

LOAD * INLINE [

StringDate

8/7/97

8/6/1997

];

 

W przypadku utworzenia tabeli z wymiarami StringDatei Date otrzymane wyniki będą następujące:

Wyniki przykładu 1
StringDate Date
8/7/97 35649
8/6/1997 35648