Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie danych z bazy danych

NA TEJ STRONIE

Ładowanie danych z bazy danych

Ładowanie danych do aplikacji QlikView z komercyjnych systemów baz danych odbywa się za pośrednictwem interfejsu Microsoft OLE DB/ODBC. Aby korzystać z tej metody, należy zainstalować odpowiedni sterownik dla używanego systemu baz danych oraz skonfigurować bazę danych jako źródło danych ODBC.

Następnie należy otworzyć okno dialogowe Edytuj skrypt i skonfigurować połączenie z bazą danych, klikając przycisk Połącz. Spowoduje to wygenerowanie w skrypcie instrukcji Connect.

W następnej kolejności należy zdefiniować pola i tabele ładowane w ramach instrukcji Select. Aby utworzyć taką instrukcję, kliknij przycisk Select.

Utwórz instrukcję select

Można też zdefiniować pola i tabele ładowane w ramach instrukcji Direct Query.

Funkcja Direct Discovery umożliwia ładowanie zagregowanych wyników zapytań z dużych zestawów danych bez ładowania ich do modelu danych QlikView.Direct Discovery