Ga naar hoofdinhoud

Gegevens uit databases laden

Gegevens uit commerciële databasesystemen worden in QlikView geladen via de Microsoft OLE DB/ ODBC-interface. Als u dat wilt doen, moet u een stuurprogramma installeren dat uw DBMS ondersteunt en moet u de database configureren als ODBC-gegevensbron.

Als dat is gebeurd, kunt u een verbinding met de database instellen in het dialoogvenster Script bewerken door op de knop Verbinden te klikken. Hiermee wordt een Connect-opdracht ingevoegd in het script.

Daarna definieert u in een Select-opdracht de velden en tabellen die moeten worden geladen. Als u dat wilt doen, moet u op de knop Selecteren klikken.

Selectieopdracht maken

U kunt ook de velden en tabellen definiëren die met een Direct Query-opdracht moeten worden geladen.

U kunt ook geaggregeerde queryresultaten vanuit grote gegevenssets laden zonder deze in het gegevensmodel van QlikView te laden, met de functie Direct Discovery.Direct Discovery

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com