Przeskocz do zawartości głównej

Direct Discovery

NA TEJ STRONIE

Direct Discovery

Funkcja Direct Discovery w QlikView zwiększa zakres potencjalnych zastosowań narzędzi Business Discovery i pozwala użytkownikom biznesowym na przeprowadzanie analiz asocjacyjnych na podstawie większych zewnętrznych źródeł danych. Ponadto zapewnia kompletną obsługę zadań asocjacyjnych w programie QlikView, w tym obsługę danych przesyłanych bezpośrednio z większych zewnętrznych źródeł danych, oraz pozwala użytkownikom na łączenie dużych ilości danych zewnętrznych z danymi zapisanymi w pamięci głównej.

Funkcja Direct Discovery łączy w sobie oferowane przez QlikView funkcje asocjacyjne (związane z zestawem danych w pamięci głównej) z modelem przesyłania zapytań, gdzie nie wszystkie dane źródłowe są ładowane bezpośrednio do modelu danych QlikView. Zagregowany wynik zapytania jest przesyłany z powrotem do interfejsu użytkownika przez co zestaw danych Direct Discovery staje się integralną częścią funkcji asocjacji. Z danych w pamięci głównej i danych Direct Discovery można korzystać tak, jak z jednolitego zestawu danych.

W razie potrzeby można tworzyć wykresy w celu analizy danych pochodzących z połączonych zestawów danych, dokonywać selekcji w ramach danych z pamięci głównej i danych Direct Discovery oraz wyświetlać stosowne asocjacje w tej samej charakterystycznej palecie kolorów QlikView: zielonym, białym i szarym.

Aby korzystać z Direct Discovery w QlikView, należy zastosować specjalne funkcje w skrypcie ładowania. Sposób tworzenia wykresów na podstawie pól Direct Discovery nieco różni się od sposobu korzystania z innych źródeł danych. Ze względu na fakt, że wszystkie dane nie są zapisane w pamięci głównej, mogą pojawić się problemy z wydajnością podczas pobierania dużych ilości danych.