Gå till huvudinnehåll

Läsa in data från databaser

PÅ DEN HÄR SIDAN

Läsa in data från databaser

Data från kommersiella databassystem laddas i QlikView via gränssnittet Microsoft OLE DB/ODBC. För att ladda en sådan databas måste du installera en drivrutin för att ge stöd åt din DBMS och du måste också konfigurera databasen som en ODBC-datakälla.

När det är klart kan du upprätta en anslutning till databasen i dialogen Redigera skript genom att klicka på knappen Koppla. Infogar en Connect-sats i skriptet.

Sedan definierar du de fält och tabeller som ska laddas i en Select-sats Klicka på knappen Välj för att skapa denna sats.

Skapa select-sats

Du kan även definiera de fält och tabeller som ska läsas in med en sats av typen Direct Query.

Du kan även ladda aggregerade sökresultat från stora datamängder utan att ladda dem i QlikViews datamodell. Detta gör du med hjälp av funktionen Direct DiscoveryDirect Discovery