Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Velden hernoemen

Soms is het noodzakelijk veldnamen te wijzigen om de gewenste associaties te verkrijgen. De drie hoofdredenen voor het wijzigen van veldnamen zijn:

 • Twee velden hebben verschillende namen hoewel zij hetzelfde inhouden:
  • Het veld ID in de tabel Customers
  • Het veld CustomerID in de tabel Orders

  De twee velden geven een specifieke klantidentificatiecode weer en zouden dezelfde naam moeten hebben, bijvoorbeeld CustomerID.

 • Twee velden hebben dezelfde naam maar geven verschillende dingen aan:
  • Het veld Date in de tabel Invoices
  • Het veld Date in de tabel Orders

  De twee velden kunnen het beste worden hernoemd in bijvoorbeeld InvoiceDate en OrderDate.

 • Er kunnen fouten in de database voorkomen, zoals een onjuiste spelling, of het hoofdlettergebruik kan anders zijn.

De oorspronkelijke gegevens hoeven niet te worden gewijzigd, omdat velden in het script kunnen worden hernoemd. Er zijn twee verschillende manieren om de namen van velden te wijzigen. Dit wordt in de voorbeelden weergegeven.

Voorbeeld 1: Via de opdracht alias

De opdracht LOAD of SELECT kan worden voorafgegaan door de opdracht alias.

Alias ID as CustomerID;

LOAD * from Customer.csv;

Voorbeeld 2: Via de specificatie as

De LOAD- of SELECT-opdracht kan de specificatie as bevatten.

LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!