Ga naar hoofdinhoud

Store

De Store-instructie genereert een QVD-, Parquet-, CSV- of TXT-bestand.

Syntaxis:  

Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

De opdracht maakt een expliciet genoemd QVD, Parquet of tekstbestand aan.

De opdracht kan alleen velden exporteren uit één gegevenstabel. Als velden uit diverse tabellen moeten worden geëxporteerd, moet eerst een expliciete join in het script worden opgegeven om de te exporteren gegevenstabel te maken.

De tekstwaarden worden in de indeling UTF-8 naar het CSV-bestand geëxporteerd. U kunt een scheidingsteken opgeven, zie LOAD. De store-opdracht voor een CSV-bestand ondersteunt geen BIFF-export.

Argumenten:  

Opdrachtargumenten opslaan
Argument Beschrijving
fieldlist::= ( * | field) { , field } )

Een lijst van de te selecteren velden. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. 

field::= fieldname [as aliasname ]

fieldname is een tekst die identiek is aan een veldnaam in table. (Houd er rekening mee dat de veldnaam tussen rechte dubbele aanhalingstekens of vierkante haken moet staan als deze spaties of andere niet-standaardtekens bevat.)

aliasname is een alternatieve naam voor het veld, te gebruiken in het resulterende QVD- of CSV-bestand.

table Een scriptlabel representeert een reeds geladen tabel die als gegevensbron wordt gebruikt.
filename

De naam van het doelbestand inclusief een geldig pad naar een bestaande mapgegevensverbinding.

Voorbeeld: 'lib://Table Files/target.qvd'

In de bestaande scriptmodus, worden tevens de volgende padindelingen ondersteund:

 • absoluut

  Voorbeeld: c:\data\sales.qvd

 • relatief ten opzichte van de werkmap van de Qlik Sense-app.

  Voorbeeld: data\sales.qvd

  Als er geen pad is opgegeven, bewaart Qlik Sense het bestand in de map die wordt gespecificeerd in de Directory-instructie. Als er geen Directory-instructie is opgegeven, bewaart Qlik Sense het bestand in de werkmap, C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

format-spec ::=( ( txt | qvd | parquet), compressie is codec)

U kunt de indelingsspecificatie instellen voor een van deze bestandsindelingen. Als de opmaakspecificatie wordt weggelaten, wordt qvd verondersteld.

 • txt voor CSV en TXT-bestanden.

 • qvd voor QVD-bestanden.

 • parquet voor Parquet-bestanden.

Als u parquet gebruikt, kunt u ook instellen welke compressiecodec met compressie is moet worden gebruikt. Als u de compressiecodec met compressie is niet opgeeft, wordt snappy gebruikt. De volgende compressie-instellingen zijn beschikbaar:

 • uncompressed

 • snappy

 • gzip

 • lz4

 • brotli

 • zstd

 • lz4_hadoop

Voorbeeld:

Store mytable into [lib://DataFiles/myfile.parquet] (parquet, compression is lz4);

Voorbeelden:

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store mytable into myfile.txt (txt);

Store mytable into myfile.parquet (parquet);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

InformatieBestandsextensies van DataFiles-verbindingen zijn hoofdlettergevoelig. Bijvoorbeeld: .qvd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!