Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Standaardmodus uitschakelen

U kunt de standaardmodus uitschakelen, met andere woorden de bestaande modus instellen, om QlikView load-scripts die verwijzen naar absolute of relatieve bestandspaden en bibliotheekverbindingen opnieuw te gebruiken.

WaarschuwingBij het uitschakelen van de standaardmodus kan een beveiligingsrisico ontstaan doordat het bestandssysteem wordt opengesteld.

Qlik Sense

Voor Qlik Sense, kan de standaardmodus worden uitgeschakeld in QMC met de eigenschap Standaardmodus.

Zie Een Qlik Sense-site beheren voor meer informatie: Bewerkingsengine

Qlik Sense Desktop

In Qlik Sense Desktop kunt u de standaard-/bestaande modus instellen in Settings.ini.

Als u Qlik Sense Desktop in de standaardinstallatielocatie hebt geïnstalleerd, bevindt Settings.ini zich in C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini. Als u Qlik Sense Desktop hebt geïnstalleerd in een door u geselecteerde map, bevindt Settings.ini zich in de map Engine in het installatiepad.

  1. Open Settings.ini in een teksteditor.
  2. Wijzig StandardReload=1 in StandardReload=0.
  3. Sla het bestand op en start Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop wordt nu in de bestaande modus uitgevoerd.

Instellingen

De beschikbare instellingen voor StandardReload zijn:

  • 1 (standaardmodus)
  • 0 (bestaande modus)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!