Ga naar hoofdinhoud

RangeMax - script- en diagramfunctie

RangeMax() retourneert de hoogste numerieke waarden die binnen de uitdrukking of het veld worden gevonden.

Syntaxis:  

RangeMax(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten

RangeMax (1,2,4)

retourneert 4
RangeMax (1,'xyz')

retourneert 1

RangeMax (null( ), 'abc')

Retourneert NULL

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeMax voor elk van de records in de tabel.

Resultaattabel
RangeID MyRangeMax
1 10
2 7
3 8
4 18
5 9
6 9

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMax (Above(MyField,0,3))

Retourneert de maximale waarde in het bereik van drie waarden van MyField berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeMax().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

TipSchakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
Voorbeeldgegevens
MyField RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10 10
2 10
8 10
18 18
5 18
9 18

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!