Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Synoniemen toevoegen aan Insight Advisor

U kunt woordenlijsten maken voor Insight Advisor. Dit stelt u in staat om termen en waarden te definiëren die kunnen worden gebruikt in vragen die niet aanwezig zijn in uw gegevensmodel.

U kunt woordenlijsten maken in Woordenlijst onder Bedrijfslogica in het tabblad Voorbereiden. Woordenlijsten helpen om zoekopdrachten in natuurlijke taal te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld woordenlijsten gebruiken om het volgende te definiëren:

 • Alternatieve namen of synoniemen voor velden, masteritems en waarden.

  Bijvoorbeeld: Winst, Opbrengsten en Omzet voor het veld Inkomsten.

 • Namen voor gecodeerde waarden

  Bijvoorbeeld: namen voor medische classificaties.

 • Namen voor groepen waarden in een veld

  Bijvoorbeeld: het definiëren van namen voor leeftijdscategorieën voor een veld dat leeftijden bevat.

 • Gebruikelijke acroniemen en afkortingen die niet in de gegevens zijn opgenomen.

  Bijvoorbeeld: jr voor jaar of nr voor nummer.

Als u een woordenlijst maakt, definieert u de termen die aan die woordenlijst zijn gekoppeld. Vervolgens koppelt u de termen aan velden en masteritems in uw app. U kunt desgewenst termen koppelen aan individuele waarden van de geselecteerde velden en masteritems. De volgende voorwaarden zijn beschikbaar voor het definiëren van termen voor waarden van velden:

 • Groter dan
 • Groter dan of gelijk aan
 • Kleiner dan
 • Kleiner dan of gelijk aan
 • In
 • Niet in
 • In bereik
InformatieWelke voorwaarden beschikbaar zijn voor velden hangt af van de waarden in de velden.

Woordenlijsten worden per taal voor een app gemaakt. Elke woordenlijst voor een taal is een afzonderlijke woordenlijst.

InformatieQlik Sense biedt voor woordenlijsten ondersteuning voor Engels, Frans, Russisch en Spaans.
 1. Klik in een app op Voorbereiden en selecteer Woordenlijst.
 2. Selecteer een taal uit de vervolgkeuzelijst voor talen.
 3. Klik op Trefwoorden maken.
 4. Voeg termen toe aan de woordenlijst.
 5. Selecteer het veld of het masteritem waarop de woordenlijst van toepassing is.
 6. Selecteer desgewenst een voorwaarde en waarden waarop de voorwaarde van toepassing is.
 7. Klik op Maken.

Beperkingen

Synoniemen hebben de volgende beperkingen:

 • Masteritems en tijdelijke velden ondersteunen geen voorwaarden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!