Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Bedrijfsmiddelenvenster

Bedrijfsmiddelen toevoegen aan uw werkblad of visualisatie met het bedrijfsmiddelenvenster.

Klik in de linkerhoek van een werkblad op Bedrijfsmiddelen om het bedrijfsmiddelenvenster te openen. De bewerkingsmodus moet zijn ingeschakeld.

Bedrijfsmiddelenvenster met geselecteerde velden

Bedrijfsmiddelenvenster met geselecteerde velden.

Mogelijk zijn niet alle bedrijfsmiddelen beschikbaar, dit is afhankelijk van uw configuratie voor Qlik Sense.

Velden

Velden vertegenwoordigen de gegevens die beschikbaar zijn in uw app. Sleep een veld naar een werkblad om visualisaties te maken met diagramsuggesties. Sleep een veld naar een visualisatie om het veld toe te voegen aan een visualisatie.

Bovendien kunt u met de rechtermuisknop op velden klikken om het volgende te doen:

Datum en tijd

Alle datumvelden zijn gemarkeerd met Datum en tijd en kunnen worden uitgevouwen als u de datum- en tijdkenmerken van het veld wilt gebruiken. Datum- en tijdkenmerken worden automatisch gemaakt als u Gegevensbeheer gebruikt. Als u gegevens hebt geladen met het load-script voor gegevens, moet u de datum- en tijdkenmerken maken met behulp van afgeleide velden.

Zie: Datum- en tijdvelden

Kaartgegevens

Alle velden die worden herkend als geografische punten in kaartvisualisaties worden gemarkeerd met Kaart.

Zie: Uw eigen kaartgegevens laden

Masteritems

Dimensies, metingen en visualisaties als masteritems maken die u opnieuw kunt gebruiken in uw app.

Zie:

Diagrammen

Sleep diagrammen naar uw werkblad om visualisaties te maken.

Zie: Visualisaties

Aangepaste objecten

Breid uw apps uit met visualisaties op maat.

Zie: Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object

App-navigatiekoppelingen

Bouw on-demand-apps met behulp van navigatiekoppelingen voor apps. On-demand-apps laden een subset van de gegevens die in geaggregeerde vorm door een selectie-app worden geladen.

Zie: Een On-demand-app bouwen

Dynamische weergaven

Maak dynamische weergaven voor het doorzoeken en bekijken van subsets van grote gegevensverzamelingen in diagrammen die dynamisch worden vernieuwd wanneer er selecties worden gemaakt.

Zie: Gegevens beheren met dynamische weergaven

Variabelen

Klik op Variabelen om het dialoogvenster variabelen te openen.

Zie: Variabelendialoogvenster

Zoeken

Zoek bedrijfsmiddelen met behulp van het zoekveld. Als u in het zoekveld typt, worden items weergegeven met een naam die of label dat de zoekreeks bevat.

Zie: Zoeken in het bedrijfsmiddelenvenster

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!