Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Jokertekens in de gegevens

U kunt jokertekens gebruiken in de gegevens. Er zijn twee verschillende jokertekens: het sterretje, dat wordt geïnterpreteerd als alle waarden van dit veld, en een optioneel symbool, dat wordt geïnterpreteerd als alle overige waarden van dit veld.

Het sterretje

Het sterretje wordt geïnterpreteerd als alle waarden (in de lijst) voor dit veld, dat wil zeggen een waarde elders in deze tabel. Bij het gebruik in een van de systeemvelden (USERID, PASSWORD, NTNAME of SERIAL) in een tabel die in de toegangssectie van het script wordt geladen, is de interpretatie alle mogelijke waarden van dit veld (ook als ze niet in de lijst staan).

Er is geen sterretje beschikbaar tenzij expliciet opgegeven. Voor informatie over het maken van een star-opdracht in het script, zie Star.

OtherSymbol

In veel gevallen hebt u een symbool nodig dat alle overige waarden in een tabel representeert, dat wil zeggen alle waarden die niet expliciet in de geladen gegevens zijn gevonden. Dit kan met de speciale variabele OtherSymbol. U definieert OtherSymbol om als "alle overige waarden" te worden behandeld met de volgende syntaxis:

SET OTHERSYMBOL=<sym>;

voor een LOAD- of SELECT-opdracht. <sym> kan elke tekenreeks zijn.

Als het gedefinieerde symbool in een interne tabel voorkomt, definieert Qlik Sense het als alle waarden die niet eerder zijn geladen in het veld waar het symbool is aangetroffen. Waarden die in het veld worden aangetroffen na OtherSymbol, worden dus genegeerd.

U herstelt deze functionaliteit als volgt:

SET OTHERSYMBOL=;

Voorbeeld:  

Table Customers
CustomerID Name
1 ABC Inc.
2 XYZ Inc.
3 ACME INC
+ Undefined
Table Orders
CustomerID OrderID
1 1234
3 1243
5 1248
7 1299

Voeg de volgende opdracht toe aan het script vóór het punt waarop de eerste tabel hierboven wordt geladen:

SET OTHERSYMBOL=+;

Elke referentie naar een andere CustomerID dan 1, 2 of 3, bijv. door te klikken op OrderID 1299, resulteert in Undefined onder Name.

InformatieOtherSymbol is niet bedoeld voor het maken van een outer join tussen tabellen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!