Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tekst zoeken

Tekst zoeken is de belangrijkste zoekmethode die u kunt gebruiken in Qlik Sense. Gebruik aanhalingstekens, jokertekens en modificatoren om te zoeken naar waarden in een veld. Terwijl u de zoekreeks typt, filtert Qlik Sense de veldwaarden en geeft het de overeenkomende waarden weer.

Tekstzoekopdrachten kunnen worden opgesplitst in twee afzonderlijke zoekmodi:

  • Normaal zoeken

  • Zoeken met jokerteken

Zoekmodi in tekstzoekopdrachten
Zoektype Beschrijving Voorbeeld Ondersteunde typen gegevens
Normaal zoeken Gebruik tekst, inclusief plus- en min-modificatoren. ACME -Inc Tekenreeks of teksttekenreeks, numerieke waarde, dubbele waarde
Zoeken met jokerteken Gebruik tekst, inclusief jokertekens, exlusief plus- en min-modificatoren. *bedrijf Tekenreeks of teksttekenreeks, numerieke waarde, dubbele waarde

Normaal zoeken

Normale tekst kan geen jokertekens bevatten, maar kan plus- en min-modificatoren bevatten. Normaal zoeken kan alleen interactief worden gebruikt en kan niet worden gebruikt om te zoeken binnen set-analyse-uitdrukkingen.

Als u een normale zoekopdracht uitvoert, worden tekenreeksen weergegeven die overeenkomen met de zoekreeks. Als u meerdere tekenreeksen invoert, gescheiden door spaties, wordt elke tekenreeks als een afzonderlijke zoekreeks geïnterpreteerd en worden alle veldwaarden weergegeven waarin een van de zoekreeksen voorkomt.

Normale tekstzoekopdracht met een enkele zoekreeks (geen aanhalingstekens)

Tekst zoeken naar een enkele reeks 'ab', met resultaten.

Normale tekstzoekopdracht met twee zoekreeksen gescheiden door een spatie (geen aanhalingstekens)

Tekst zoeken naar twee afzonderlijke reeksen: 'abc' en 'solution', gescheiden door een spatie.

De volgende tabel bevat meer voorbeelden van normaal zoeken, met uitleg van de resultaten.

Voorbeelden van normale tekstzoekopdrachten
Voorbeeld Resultaat
"orange juice"

Alleen veldwaarden met de hele tekenreeks “orange juice” worden gevonden. Zie: aanhalingstekens.

orange juice Zonder aanhalingstekens zouden alle velden met “orange” of “juice” worden weergegeven.
+orange +juice Vindt resultaten zoals “orange juice”, “orange and apple juice” en “juice from oranges”. Zie: plus-modificator (+).
-orange ‑juice Sluit resultaten uit die orange of juice bevatten. Zie: min-modificator (-).

aanhalingstekens

Als u wilt dat afzonderlijke tekenreeksen worden geïnterpreteerd als één zoekreeks, kunt u de tekenreeksen tussen aanhalingstekens (" ") zetten.

Tekst zoeken met een enkele zoekreeks (tussen aanhalingstekens)

Tekst zoeken naar de enkele tekenreeks 'abc solution', met aanhalingstekens.

Modificatoren

Met modificatoren kunt u de resultaten van uw zoekopdrachten verfijnen door waarden die aan specifieke voorwaarden voldoen op te nemen of uit te sluiten.

Er zijn twee soorten modificatoren beschikbaar:

  • plus-modificator (+)

  • min-modificator (-)

plus-modificator (+)

Met een plus-modificator stelt u de voorwaarde in dat tekenreeksen met een plusteken moeten voorkomen in de zoekresultaten. De tekenreeksen hoeven echter niet naast elkaar te staan of in de volgorde te staan waarin ze werden ingevoerd.

In het volgende voorbeeld wordt de plus-modificator naast de waarde abc geplaatst. De resultaten moeten deze waarde bevatten, maar de volgorde maakt niet uit. De tweede string, solution, is niet gebonden aan deze voorwaarde, zodat deze in de resultaten kan voorkomen, maar dit hoeft niet per se.

Zoeken met plus-modificator (+)

Zoeken met een plusteken voor twee afzonderlijke tekenreeksen.

min-modificator (-)

Door een min-modificator voor een zoekterm te plaatsen, worden resultaten uitgesloten die deze tekst bevatten.

In dit voorbeeld verwijdert het minteken voor het woord 'solution' alle waarden die deze tekenreeks bevatten uit de resultaten.

Zoekreeks met min-modificator (-)

Zoeken met de min-modificator.

Modificatoren combineren

U kunt min- en plus-modificatoren combineren in één zoekopdracht. In dit voorbeeld worden waarden die de tekenreeks "solution" bevatten uitgesloten, en moet de tekenreeks "abc" aanwezig zijn om de waarde in de resultaten te laten verschijnen.

Zoeken met min- en plus-modificatoren

Zoeken met zowel min- als plus-modificatoren

Zoeken met jokerteken

Zoeken met jokerteken maakt uw tekstzoekopdrachten flexibeler. Zoeken met jokerteken kan worden gebruikt in interactieve situaties en met set-analyses. Zoeken met jokerteken kan geen plus- of min-modificatoren bevatten.

U kunt een of meer jokertekens opgeven in een zoekreeks. De volgende jokertekens kunnen worden gebruikt:

  • Jokerteken *

  • Jokerteken ?

  • Jokerteken ^

Voorbeelden tekst zoeken met jokerteken
Voorbeeld Resultaat
a* Vindt alle waarden die beginnen met de letter “a”, inclusief tekenreeksen van meerdere woorden waarvan het eerste woord begint met een “a”.
*b Vindt alle waarden die eindigen op de letter “b”, inclusief tekenreeksen van meerdere woorden waarvan het laatste woord eindigt op een “b”.
*c* Vindt alle waarden die de letter “c” bevatten, inclusief tekenreeksen van meerdere woorden.
*^ab*

Vindt alle waarden die woorden bevatten die beginnen met “ab”.

Equivalent aan een normale zoekopdracht voor “ab”, maar in tegenstelling tot de normale zoekopdracht kan deze complexer worden gemaakt met jokertekens. Het kan tevens worden gebruikt in een programmatische zoekactie, zoals in set-analyse.

r?ck Vindt alle waarden van vier letters die beginnen met een “r”, gevolgd door een willekeurig teken, en eindigend op “ck”, bijvoorbeeld “rack”, “rick”, “rock” en “ruck”.
r?? ????d Vindt alle waarden die bestaan uit een drieletterwoord dat begint met een “r” en een vijfletterwoord dat eindigt op een “d”.
InformatieAls u jokertekens gebruikt, worden alleen de records weergegeven die overeenkomen met de hele zoekreeks. Een spatie betekent in dat geval geen logische OF. De zoekreeks '*creamed' levert niet het zoekresultaat "Rocky's creamed corn" op, omdat de waarde niet eindigt op “creamed”. De zoekreeks “creamed*” levert evenmin het resultaat "Rocky's creamed corn" op, omdat de waarde niet begint met “creamed”.
InformatieSpaties in een zoekreeks maken een verschil. Als u zoekt op “*corn”, vindt u tekenreeksen die eindigen op bijvoorbeeld “popcorn” of “corn”. Als u een spatie plaatst in de zoekreeks, “* corn”, krijgt u alleen resultaten die eindigen op “corn”.

Jokerteken *

Het jokerteken * wordt gebruikt in plaats van nul of meer tekens, inclusief spaties. Dit jokerteken is flexibel en komt overeen met elk teken of elk blok tekens in een bepaalde positie.

In dit voorbeeld worden alle waarden die beginnen met de tekenreeks "company" in de resultaten opgenomen.

Zoekreeks met het jokerteken * na gedefinieerde tekens

Zoekreeks met het jokerteken * na meerdere gedefinieerde tekens.

Hier worden alle waarden die eindigen met de tekenreeks "company" in de resultaten opgenomen.

Zoekreeks met het jokerteken * voor gedefinieerde tekens

Zoekreeks met het jokerteken * voor meerdere gedefinieerde tekens.

Door * jokertekens voor en na een tekenreeks te plaatsen, zullen de resultaten alle waarden bevatten die deze tekenreeks bevatten.

Zoektekenreeks met het jokerteken * voor en na gedefinieerde tekens

Zoeken naar het woord 'Company', omgeven door * jokertekens.

Jokerteken ?

Het jokerteken ? wordt gebruikt in plaats van een enkel teken, inclusief spaties. Dit jokerteken is handig als u vermoedt dat een tekenreeks onjuist is gespeld, als u onzeker bent over de spelling of als de zoekreeks speciale tekens bevat die niet altijd juist worden weergegeven.

Dit jokerteken kan worden vervangen door alle tekens in de tekenreeks, of worden gebruikt in combinatie met gedefinieerde tekens.

Zoekreeks met jokertekens ? voor alle tekens

Zoeken met het jokerteken ? voor alle zoektekens.

Zoekreeks met jokertekens ? na drie gedefinieerde tekens

Zoeken met jokerteken ? voor alle zoektekens behalve de eerste tekens 'ABC' (geen aanhalingstekens gebruikt in de eigenlijke zoekopdracht).

Jokerteken ^

Het jokerteken ^ wordt gebruikt om waarden te filteren op het teken of de tekens aan het begin van een woord binnen een veldwaarde. Dit jokerteken wordt alleen gebruikt in combinatie met andere jokertekens.

In dit voorbeeld zal de zoekreeks "*^a*" alle waarden opleveren die een tekenreeks bevatten die begint met de letter "a".

Zoekreeks met jokertekens ^ en *

Zoeken met twee verschillende jokertypen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!