Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Trendlijnen

Een trendlijn is een visuele weergave van de richting waarin waarden zich over langere tijd bewegen. Trendlijnen tonen trends over langere tijd door de richting waarin en de snelheid waarmee waarden zich bewegen, te visualiseren.

Welke visualisaties hebben trendlijnen

Visualisatie Trendlijnen
Staafdiagram Ja
Lijndiagram Ja

Wanneer kunt u trendlijnen gebruiken

Een enkele trendlijn kan aan een diagram worden toegevoegd om schommelingen in gegevens glad te strijken en eventuele trends duidelijker weer te geven.

Aan een diagram kunnen meerdere trendlijnen worden toegevoegd om verschillende soorten trends of verschillende waarden te tonen.

Soorten trendlijnen

Average

Een gemiddelde trendlijn toont de gemiddelde waarde van de gegevens voor de periode die wordt geanalyseerd.

 

Een staafdiagram waarin verkopen per maand worden getoond. Een gemiddelde trendlijn wordt weergegeven met een rode onderbroken lijn.

A bar chart showing sales per month. An average trend line is shown with a dashed red line.

Lineair

Een lineaire trendlijn toont de toename of afname van waarden in een gelijkmatige verhouding. Lineaire trendlijnen worden meestal gebruikt met eenvoudige lineaire gegevenssets.

Een staafdiagram waarin verkopen per maand worden getoond. Een lineaire trendlijn wordt weergegeven met een rode onderbroken lijn.

A bar chart showing sales per month. An linear trend line is shown with a dashed red line.

Polynoom (tweede, derde, vierde graad)

Een polynome trendlijn is een kromme lijn die wordt gebruikt voor schommelende gegevens.

Het aantal gegevensschommelingen kan de volgorde van de polynoom bepalen. Een tweedegraads polynomale trendlijn heeft één top of dak, een derdegraads polynomale trendlijn heeft maximaal twee toppen of dalen en een vierdegraads polynomaal heeft maximaal drie toppen of dalen.

Een staafdiagram waarin verkopen per maand worden getoond. Polynomale trendlijnen van de tweede, derde en vierde graad worden respectievelijk weergegeven met een rode onderbroken, een gele en een groene lijn.

A bar chart showing sales per month. Polynomial trend lines of second, third, and fourth degree are shown with dashed red, yellow, and green lines respectively.

Exponentieel

Een exponentiële trendlijn is een kromme lijn die wordt gebruikt wanneer gegevenswaarden steeds verder stijgen of dalen.

 

Een staafdiagram waarin verkopen per maand worden getoond. Een exponentiële trendlijn wordt weergegeven met een rode onderbroken lijn.

A bar chart showing sales per month. An exponential trend line is shown with a dashed red line.

Logaritmisch

Een logaritmische trendlijn is een kromme lijn die wordt gebruikt wanneer het aantal wijzigingen in gegevens snel toeneemt of afneemt voordat het niveau stabiel wordt.

 

Een staafdiagram waarin verkopen per maand worden getoond. Een logaritmische trendlijn wordt weergegeven met een rode onderbroken lijn.

A bar chart showing sales per month. A logarithmic trend line is shown with a dashed red line.

Kracht

Een krachttrendlijn is een kromme lijn die wordt gebruikt met gegevenssets die metingen vergelijken die in specifieke verhoudingen toenemen U kunt geen krachttrendlijn maken als uw gegevens de waarde nul of negatieve waarden bevatten.

 

Een staafdiagram waarin verkopen per maand worden getoond. Een krachttrendlijn wordt weergegeven met een rode gestippelde lijn.

A bar chart showing sales per month. A power trend line is shown with a dotted red line.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!