Ga naar hoofdinhoud

Velden

Velden zijn de primaire gegevensdragende entiteiten in Qlik Sense. Een veld bevat meestal een aantal waarden, veldwaarden genoemd. In termen van databases zeggen we dat de gegevens die in Qlik Sense worden verwerkt afkomstig zijn uit gegevensbestanden. Een bestand bestaat uit een aantal velden en elk ingevoerd gegeven vormt een record. De termen bestand, veld en record zijn gelijk aan respectievelijk tabel, kolom en rij. De AQL-logica van Qlik Sense werkt alleen met de velden en bijbehorende veldwaarden.

Veldgegevens worden opgehaald met een script via de opdrachten LOAD, SELECT of Binary. U kunt de gegevens in een veld alleen wijzigen door het script opnieuw uit te voeren. De gebruiker kan de veldwaarden niet zelf in de opmaak bewerken of en de waarden kunnen ook niet automatisch worden aangepast. Eenmaal geladen in Qlik Sense kunnen de waarden alleen worden bekeken en gebruikt voor logische selecties en berekeningen.

Veldwaarden bestaan uit numerieke of alfanumerieke gegevens (tekst). Numerieke waarden hebben feitelijk twee waarden: de numerieke waarde en de opgemaakte tekstweergave. Alleen de tekstweergave is zichtbaar in werkbladobjecten etc.

De inhoud van een veld kan worden weergegeven in een filtervak.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!