Ga naar hoofdinhoud

Money - script- en diagramfunctie

Money() maakt een uitdrukking op numerieke wijze op als een geldwaarde in de opmaak die is ingesteld in de systeemvariabelen die zijn ingesteld in het load-script voor gegevens of in het besturingssysteem, tenzij een opmaakreeks is opgegeven, alsmede optionele scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen.

Syntaxis:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:   

Argumenten
Argument Beschrijving
number

Het getal dat moet worden opgemaakt.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende valutareeks moet worden opgemaakt.
dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft.

Als de argumenten 2-4 zijn weggelaten, wordt de getalnotatie van het besturingssysteem gebruikt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!