Ga naar hoofdinhoud

alt - script- en diagramfunctie

De functie alt retourneert de eerste parameter waaraan een geldige numerieke waarde kan worden toegewezen. Als deze niet wordt gevonden, wordt de laatste parameter geretourneerd. U kunt een willekeurig aantal parameters gebruiken.

Syntaxis:  

alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr1 De eerste uitdrukking voor controle op een geldige getalsnotatie.
expr2 De tweede uitdrukking voor controle op een geldige getalsnotatie.
expr3 De derde uitdrukking voor controle op een geldige getalsnotatie.
else Waarde die moet worden geretourneerd als geen van de voorafgaande parameters een geldige getalsnotatie heeft.

De alt -functie wordt vaak gebruikt met interpretatiefuncties voor getallen of datums. Op die manier kan Qlik Sense verschillende datumnotaties in een voorkeursvolgorde testen. De functie kan tevens worden gebruikt voor het afhandelen van NULL-waarden in numerieke uitdrukkingen.

Voorbeelden:  

Voorbeelden
Voorbeeld Resultaat

alt( date#( dat , 'YYYY/MM/DD' ),

date#( dat , 'MM/DD/YYYY' ),

date#( dat , 'MM/DD/YY' ),

'No valid date' )

Deze uitdrukking test of het veld Datum een datum bevat volgens een van de drie opgegeven datumnotaties. Als dit het geval is, wordt een dubbele waarde met de oorspronkelijke tekenreeks en een geldige numerieke representatie van een datum weergegeven. Als geen geldige datum wordt gevonden, wordt de tekst 'No valid date' geretourneerd (zonder geldige numerieke representatie).

alt(Sales,0) + alt(Margin,0)

Deze uitdrukking voegt de velden Sales en Margin toe, waarbij eventuele ontbrekende waarden (NULL) worden vervangen door een 0.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!