Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Slimme werkbladen gebruiken in Inzichtenadviseur voor op periodegebaseerde analyses

Gebruik slimme werkbladen in Inzichtenadviseur om automatisch volledig werkbladen voor uw Qlik Sense-app te maken. Slimme werkbladen zijn speciaal ontworpen voor het maken van op periodegebaseerde analyses.

Slim werkblad dat automatisch is gegenereerd door Inzichtenadviseur

Slim werkblad dat automatisch is gemaakt door Insight Advisor met behulp van het analysetype wijzigingen per periode (gedetailleerd)

Gebruik de slimmewerkbladbouwer in Analysetypen van Insight Advisor als u een van de volgende analysetypen selecteert:

  • Periodevergelijking (geselecteerd)

  • Wijzigingen van periode

  • Periodewijzigingen (gedetailleerd)

InformatieHet analysetype Periodevergelijking is een vergelijkbaar analysetype, maar maakt technisch gezien alleen afzonderlijke visualisaties. Deze wordt hier genoemd omdat de vereisten voor het werken met dit analysetype gelijk zijn aan die voor de analysetypen op basis van een slim werkblad.

Vereisten

De volgende tabel toont wat u nodig hebt om de analysetypen Periodevergelijking, Periodevergelijking (geselecteerd), Wijzigingen per periode of Wijzigingen per periode (gedetailleerd) te gebruiken.

Vereisten voor het werken met op periodegebaseerde analysetypen in Inzichtenadviseur
Analysetype Vereisten
Periodevergelijking Er moet ten minste één kalenderperiode zijn gedefinieerd met behulp van autocalendar.
Periodevergelijking (geselecteerd) Er moet ten minste één kalenderperiode zijn gedefinieerd met behulp van autocalendar.
Wijzigingen van periode

Een van de volgende:

  • Er moet ten minste één kalenderperiode zijn gedefinieerd met behulp van autocalendar.

  • Er moet ten minste één kalenderperiode zijn gedefinieerd met behulp van een aangepaste kalender.

Periodewijzigingen (gedetailleerd)

Een van de volgende:

  • Er moet ten minste één kalenderperiode zijn gedefinieerd met behulp van autocalendar.

  • Er moet ten minste één kalenderperiode zijn gedefinieerd met behulp van een aangepaste kalender.

 

Kalenderperioden en autocalendar gebruiken

Door autocalendar te gebruiken in uw app kunt u garanderen dat u alle op periode gebaseerde analysetypen kunt gebruiken. Dit komt doordat autocalendar automatisch een aantal kalenderperioden toevoegt in de app waardoor u gemakkelijker op periode gebaseerde analyses kunt maken.

Als u een app maakt en gegevens laad met Gegevensbeheer, wordt autocalendar automatisch gemaakt in het script als er gegevensvelden in de gegevens worden gedetecteerd.

Als u deze analysetypen niet kunt gebruiken in uw app, komt dit doordat u de vereiste kalenderperiode niet hebt gemaakt. Dit kan door een aantal redenen komen, waaronder:

  • Uw app is gemaakt met scriptcode en u hebt het autocalendarscript niet handmatig aan het load-script toegevoegd.

  • U beschikt over autocalendar in de app, maar alle kalenderperioden zijn verwijderd uit de bedrijfslogica van de app.

  • U app beschikt over minimaal één kalenderperiode, maar deze is gemaakt met behulp van een aangepaste kalender (bij aangepaste kalenders zijn de analysetypen Periodevergelijking en Periodevergelijking (geselecteerd) niet beschikbaar).

Autocalendar toevoegen aan uw load-script

Als u uw app hebt gemaakt in Editor voor laden van gegevens en geen aangepaste kalender hebt gedefinieerd, kunt u het autocalendarscript direct in het load-script van de app invoegen en de namen wijzigen van de velden die u aan autocalendar wilt koppelen.

Zie Gegevensvelden automatisch afleiden met behulp van autocalendar voor de scriptcode en andere details.

Kalenderperioden (opnieuw) toevoegen

Als kalenderperioden zijn verwijderd uit de bedrijfslogica van uw app, voeg dan minimaal één kalenderperiode opnieuw toe om toegang te krijgen tot de beschikbare op periode gebaseerde analysetypen. Voor door autocalendar gedefinieerde kalenderperioden kan ditLaatst gesorteerde waarde of Relatief zijn.

Raadpleeg Kalenderperioden maken voor verdere instructies voor het maken van kalenderperioden op basis van autocalendar of een aangepaste kalender.

Slimme werkbladen maken

Raadpleeg Een app bouwen voor een volledig voorbeeld voor het maken van een slim werkblad en het toevoegen aan een werkblad in een Qlik Sense-app. Zoek naar de sectie Een werkblad maken op basis van analysetypen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!